English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Outsourcing ekspansji zagranicznej i umiędzynarodowienie MŚP

14-03-2011

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej chcieliby zaproponować Państwu możliwość ekspansji na rynki zagraniczne z wykorzystaniem usług współpracującej z nami polskiej firmy doradczej.

 

Outsourcing rozwoju biznesu na rynkach zagranicznych, bardzo popularny w dojrzałych gospodarkach kapitalistycznych, jest w Polsce zupełnie błędnie postrzegany, jako kosztowna ekstrawagancja. Rezygnując z niej w imię źle rozumianej oszczędności i przystępując do ekspansji na rynkach zagranicznych na własną rękę, na podstawie szczątkowych informacji, firmy inwestują w kadrę, wynajmują biura i samochody. Ponoszą w początkowym okresie działalności zagranicznej wysokie koszty stałe, działają pod presją osiągnięcia zwrotu z inwestycji i bardzo często, nieświadome bliskości osiągnięcia sukcesu - zaprzestają tej działalności by ograniczyć straty. Wiąże się to nie tylko z ogromnym obciążeniem finansowym, ale i z napięciem wewnątrz organizacji związanym z poszukiwaniem przyczyn poniesionej porażki.

 

Alternatywą, pozwalającą obniżyć koszty i ryzyko ekspansji zagranicznej jest powierzenie tego zadania doświadczonej rodzimej firmie konsultingowej, która przeprowadzi badania pierwotne rynku zagranicznego oraz audyt firmy pod kątem jej gotowości do ekspansji. Taka firma doradcza nie tylko zaproponuje właściwą strategię wejścia, ale i pomoże dostosować ofertę i organizację firmy do potrzeb rynku zagranicznego i przeszkoli pracowników.

 

Polskie firmy doradcze wyróżniają się atrakcyjną ofertą cenową, gdyż swoje wynagrodzenie uzależniają od państwa sukcesu na rynkach zagranicznych. Ich przewagę nad zagranicznymi koncernami doradczymi stanowi także znajomość specyfiki i niedoskonałości polskich eksporterów i dlatego mogą one skuteczniej wskazywać obszary działalności klienta wymagające usprawnienia.

 

Najciekawszym rozwiązaniem oferowanym przez rodzime firmy konsultingowe jest całkowity outsourcing rozwoju biznesu i ekspansji na rynki zagraniczne przez ok. 2 letni okres inkubacji, a następnie przekazanie klientowi funkcji i procesów już dojrzałej działalności, po przełamaniu barier wejścia i osiągnięciu stabilnego wzrostu udziału w rynku.

 

Przykładowo proponowany przez nas model outsourcingu ekspansji zagranicznej może wpisywać się w program „Paszport do eksportu” skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw rozpoczynających działalność eksportową. W ramach tego programu przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie na projekt trwający nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania w ramach programu to 200 tysięcy złotych, które można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych związanych z rozwojem działalności eksportowej.

 

Firmy i organizacje zainteresowane skorzystaniem z outsourcingu ekspansji zagranicznej zachęcamy do kontaktu z Pracodawcami RP, który umożliwi nam przygotowanie stosownej oferty indywidualnej: s.krakowski@pracodawcyrp.pl lub j.kotowski@pracodawcyrp.pl, Tel. 22 518 87 47