English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Stopa bezrobocia na rynku europejskim

17-03-2011

Komisja Europejska w marcowym Monthly Labour Market Fact Sheet informuje, że pomimo stopniowej poprawy na europejskim rynku pracy, współczynnik bezrobocia stale utrzymuje się na poziomie 9.6 %. To samo dotyczy bezrobocia wśród młodzieży. Chociaż pozornie pozostaje ono niezachwiane od listopada 2010, a nawet wykazuje niewielką tendencję spadkową, to zróżnicowanie pomiędzy krajami europejskimi jest ogromne. Hiszpania, Łotwa, Litwa, Węgry i Słowacja przekroczyły próg 30 % bezrobocia, z drugiej strony kraje takie jak Niemcy, Holandia i Austria oscylują w granicach 10%.


Komisja podkreśla, że chociaż europejski rynek pracy na dzień dzisiejszy wykazuje perspektywiczną tendencję rozwoju, pozostaje on w dużym stopniu fragmentaryczny. Dlatego też priorytetowe staje się nie tylko tworzenie nowych miejsc pracy, ale i świadomość, że rządy krajów europejskich powinny korzystać z dostępnych im instrumentów bardziej zdecydowanie i efektywnie .