English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Polski eksport do krajów byłego ZSRR rośnie

21-03-2011

Jak informuje Puls Biznesu, dane o ubezpieczeniach kredytów eksportowych wskazują, że w 2010 roku znacznie wzrósł polski eksport do krajów byłego ZSRR. W 2010 roku korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) uczestniczyła w transakcjach handlowych z krajami dawnego ZSRR wynoszących ponad 906 mld. USD. Jest to kwota o 57% większa niż w ubiegłym roku.

 

Stosunki handlowe pomiędzy Polską, a krajami byłego ZSRR osiągnęły bardzo wysokie obroty mimo panującego w tych krajach w ubiegłych latach swoistego embarga i niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu. Mimo napięć politycznych polski eksport na Białoruś wzrósł w ciągu ostatnich lat o aż 98%.

 

Wynika to z faktu, że gospodarki krajów Europy Wschodniej po przejściu kryzysu i załamania koniunktury spowodowanej spadkiem popytu na surowce naturalne w szybkim tempie rozwijają się i mają dodatnią dynamikę PKB. Przekłada się to na wzrost dochodów ludności i inwestycje firm, co oznacza wzrost popytu na polskie produkty, które mają bardzo dobrą renomę u naszych wschodnich sąsiadów.

 

Wyjątkiem w pozytywnej tendencji wzrostowej jest Ukraina, gdzie obroty polskich towarów eksportowych wzrosły zaledwie o 12 procent. Na kryzys gospodarczy nakłada się również kryzys państwa, z którego pośrednio wynika słabe zaufanie polskich przedsiębiorców do ukraińskich kontrahentów. Zdaniem prezesa KUKE w Rosji, Białorusi i w Kazachstanie firmy mają coraz mniejszą skłonność do malwersacji, ale na Ukrainie nie. Szkody wynikające z nieuczciwych transakcji kilkakrotnie przekraczają sumy wpłaconych składek ubezpieczeniowych. Na innych rynkach wschodnich bilans kształtuje się koło zera.