English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Trójstronny Szczyt Społeczny w Brukseli

31-03-2011

W dniu 24 marca br. w Brukseli, tuż przed posiedzeniem Rady Europejskiej, miał miejsce Trójstronny Szczyt Społeczny ds. Wzrostu i Zatrudnienia z udziałem przedstawicieli trojki UE. Szczytowi współprzewodniczył Prezydent Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej oraz Premier Węgier. Polska delegacja składała się z Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak, Jana Guza – przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Henryki Bochniarz – Prezydenta Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Mirosława Motyki, przewodniczącego Polskiej Sekcji CEEP.

 

Szczyt był forum omówienia trendów wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w okresie konsolidacji budżetowej i fiskalnej. Kwestia ta była ściśle związana z porządkiem obrad Rady Europejskiej, która dokonała przeglądu sytuacji gospodarczej.

 

Celem Trójstronnego Szczytu Społecznego było osiągnięcie porozumienia w kwestii trwałego ożywienia gospodarczego oraz wdrożenia nowych reform na rynku pracy, jak również forum dla poruszenia tematu tworzenia większej liczby, lepszych miejsc pracy. Oba zagadnienia zrównoważonego wzrostu miejsc pracy i konsolidacji polityki fiskalnej są częścią strategii UE 2020, która wymaga udziału partnerów społecznych.

 

Zaproszenie do udziału w Szczycie otrzymały związki zawodowe i organizacje pracodawców za pośrednictwem swych europejskich central. PKPP Lewiatan zaproszenie otrzymał od Businesseurope, natomiast CEEP zaprosił przewodniczącego Polskiej Sekcji CEEP Mirosława Motykę. W programie nie przewidziano wypowiedzi przedstawicieli PKPP Lewiatan i Polskiej Sekcji CEEP. W ich imieniu wypowiadali się szefowie Businesseurope i CEEP. W trakcie spotkania Businesseuroope zarzucało związkom zawodowym wrogość w stosunku do planu reform. Przedstawiciel związków zawodowych Jan Guz skarżył się na spotkaniu na Premiera Donalda Tuska, który jego zdaniem nie ma czasu na dyskusję ze związkami zawodowymi. Minister Jolanta Fedak chwaliła polski model ustawy antykryzysowej. a Jose Manuel Barosso Prezydent Komisji Europejskiej i Herman Van Rompuy Prezydent Rady Europejskiej podkreślali, że poprawia się sytuacja makroekonomiczna, a strony dialogu społecznego kontynuują ważną dla wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, opartą na consensusie, konstruktywną dyskusję.


Spotkanie wykazało, iż organizacje pracodawców i przedstawiciele małego i średniego biznesu skupieni w UEAPME opowiadają się za podjęciem dyskusji nad problemem niezrównoważonego poziomu wynagrodzenia w różnych państwach europejskich, jako hamulca wzrostu gospodarczego. Propozycje takie znalazły się w pakiecie reform pod wspólnym tytułem „pakt konkurencyjności” zaproponowanych przez Kanclerz Angelę Merkel i Prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego. Złagodzone przez Komisje i Radę propozycje nie znalazły jednak poparcia wśród związków zawodowych, które na znak protestu zorganizowały w tym samym czasie w Brukseli i kilku innych stolicach europejskich demonstracje przeciw propozycjom Komisji.