English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Europejski Panel Przedsiębiorstw ds. konsultowania projektowanych aktów prawnych

31-03-2011

Przy Komisji Europejskiej DG ds. Rynku Wewnętrznego i Usług działa Europejski Panel Przedsiębiorstw European Business Test Panel (EBTP). Panel służy konsultacjom projektowanych aktów prawnych zanim zostaną wdrożone w życie i obejmuje wszystkie kraje Wspólnoty oraz Norwegię i Islandię, zaś jego uczestnikami jest blisko 3500 przedsiębiorstw, w tym już ponad 200 firm z naszego kraju.


Nowe narzędzie konsultacji z przedsiębiorcami umożliwia przekazywanie bezpośrednio Komisji Europejskiej opinii co do wpływu wspólnotowych inicjatyw na prowadzenie działalności gospodarczej.


Badania prowadzone są za pośrednictwem ankiet umieszczonych online na serwerze Komisji Europejskiej. Kwestionariusze są zwykle krótkie i proste, dostępne w języku polskim, a wypełnienie ankiety nie powinno zabrać więcej niż 15-20 minut. Rocznie odbywa się maksymalnie 6-8 konsultacji.
Komisja Europejska zaprosiła do udziału w EBTP firmy reprezentujące wszystkie sektory działalności gospodarczej i przedsiębiorstwa różnej wielkości. Także inni przedsiębiorcy mogą brać udział w konsultacjach i planowanych inicjatywach w zakresie polityki UE zanim decyzje zostaną podjęte. Każdy przedsiębiorca może zarejestrować się i zostać konsultantem/członkiem Europejskiego Panelu Przedsiębiorstw.


Właśnie zakończyły się konsultacje dotyczące alternatywnego rozwiązywania sporów, zamówień publicznych i jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA) – czwarta runda.


Po rejestracji firmy jako członka EBTP Komisja Europejska przekaże, za pośrednictwem Ministerstwa Gospodarki, indywidualną nazwę użytkownika oraz hasło potrzebne do udziału w konsultacjach.


Krajowym koordynatorem EBTP jest Pani Maryla Jankowska z Departamentu Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki maryla.jankowska@mg.gov.pl , tel. (022) 693 51 95, a strona ETB w języku polskim dostępna jest pod tym adresem.