English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Unijne przepisy dotyczące CO2 zahamowały polskie plany budowy nowych elektrowni węglowych

31-03-2011

Zgodnie z przepisami UE, elektrownie w niektórych krajach Europy Środkowej i Wschodniej mogą na drodze wyjątku otrzymać bezpłatne uprawnienia do emisji do roku 2019, jeżeli proces inwestycyjny został fizycznie rozpoczęty do końca 2008 roku. Polski rząd informował Komisję, że zastosowanie tego wyjątku może dotyczyć prawie wszystkich 15000 MW nowych elektrowni węglowych, w tym projektów, w których formalne pozwolenia na budowę nie zostało jeszcze wydane. Ponadto, Polska wnioskowała, że inwestycję uważa się za "fizycznie rozpoczętą" kiedy prace przygotowawcze rozpoczynają się na placu budowy, nawet bez pozwolenia na budowę. Jednakże według analizy prawnej dokonanej przez Jendrośka Jerzmanski Bar & Partners polskie prawo nie zezwala na prace przygotowawcze prowadzone bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę. Analiza dowodzi, że pozwolenie na budowę jest niezbędnym elementem każdej dużej konstrukcji na nowym miejscu i na miejscu istniejących elektrowni. Do tej opinii przychylili się również działacze na rzecz klimatu z organizacji Greenpeace.

 

Z uwagi na powyższe, dnia 30 marca br. Komisja Europejska opublikowała dokument, w którym określa warunki zwolnienia z płacenia za zezwolenia na emisje CO2 w ramach systemu handlu emisjami UE (ETS) po 2012 roku. Dokument Komisji przewiduje wyjątki tylko dla krajów UE, które wykażą, że inwestycja została "fizycznie rozpoczęta" tj. można przedstawić dowody "widocznych" prac budowlanych, po wyraźnej zgodzie władz krajowych.

 

Zważywszy na opóźnienia w wydawaniu pozwoleń na budowę, Polska nie będzie mogła wnioskować o wyłączenie nowych elektrowni opalanych węglem z płatności za unijne pozwolenia na emisję.