English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Paszport do eksportu- VIII runda aplikacyjna

04-04-2011

„Paszport do Eksportu” - zgłoszenia do kolejnej, VIII rundy aplikacyjnej przedsiębiorstw kwalifikujących się do otrzymania wsparcia w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” rozpoczną się 20 czerwca 2011. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowane planami rozwoju eksportu polskich produktów i usług na rynki zagraniczne informujemy, iż w ramach procedury kwalifikacyjnej przyjmowane będą wnioski do I i II etapu.

W ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu dofinansowaniem mogą zostać objęte dwa typy projektów, realizowane w dwóch kolejnych etapach. Pierwszym etapem realizacji projektu jest przygotowanie – przez firmę zewnętrzną - Planu rozwoju eksportu, polegające na analizie konkurencyjności przedsiębiorstwa, wskazaniu rynków docelowych, zbadanie ich poprzez szczegółową analizę aktów prawnych, procedur, zwyczajów, a także opracowanie strategii wejścia na rynki. Na ten cel przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 80 procent kwalifikowanych kosztów do 10 tys. zł.

 

Drugi etap przygotowania projektu zakłada wdrożenie Planu rozwoju eksportu poprzez wybór co najmniej dwóch z poniższych strategii działania: udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą, wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych, zyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe, doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej lub doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych.


Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka przewiduje, że wsparcie na rozwój eksportu otrzyma rocznie około dwóch tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).

 

Przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na jeden projekt, którego okres winien trwać nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania to 200 000 zł. Można ją przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej i ekspansji na rynkach zagranicznych.

 

W ramach Działania wspierane będzie kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców MŚP zainteresowanych nawiązaniem kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi obejmujące w szczególności doradztwo i szkolenia w zakresie promocji sprzedaży za granicą i promocji eksportu, badania rynków zagranicznych, udziału w imprezach targowo-wystawienniczych (wsparcie to nie obejmuje pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem produktów).

 

Firmy zainteresowane przystąpieniem do programu prosimy o kontakt mailowy z Departamentem Zagranicznym Pracodawców RP.