English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Nowe działania w walce z kryzysem na rynku pracy

25-06-2009

Pracodawcy, związki zawodowe i Rządy osiągnęły historyczne światowe porozumienie w sprawie środków promujących zatrudnienie i rozwój przedsiębiorczości w okresie ożywienia gospodarczego. Globalny Pakt Pracy (The Global Jobs Pact) został przyjęty przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) w dniu 19 czerwca br. w Genewie. Pakt ten wychodzi na przeciw wyzwaniom ustanowionym przez rządy G20 w kwietniu w Londynie – wspierając zatrudnienie, poprzez stymulowanie wzrostu gospodarczego, inwestycji w edukację i szkolenia oraz wprowadzenie skutecznych polityk rynku pracy.


Wyzwaniem dla MOP, organizacji międzynarodowych, Rządów, związków zawodowych oraz pracodawców będzie przełożenie pomysłów na konkretne działania. Prawdziwym sprawdzianem dla nowego paktu będzie jego przeistoczenie na więcej miejsc pracy we wszystkich krajach. Pracodawcy na całym świecie będą musieli powziąć starania, żeby globalny pakt spowodował trwały wzrost przedsiębiorstw, a co za tym idzie więcej miejsc pracy i szybsze, bardziej kompleksowe ożywienie światowej gospodarki, którego krytycznym punktem będzie przetrwanie przedsiębiorstw prywatnych. Globalny Pakt Pracy kładzie nacisk na istotę roli, jaką sektor prywatny winien odgrywać w każdym ożywieniu gospodarczym. Podkreśla znaczenie polityk, które wspierają przetrwanie firm, rozwój przedsiębiorczości i inwestycji. Jako działania, które są odpowiedzią na kryzys uważa także rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, infrastruktury oraz pozytywnej roli zatrudnienia w rolnictwie.