English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

12 projektów dla jednolitego rynku Unii Europejskiej

18-04-2011

13 kwietnia br. Komisja Europejska przyjęła do realizacji dwanaście projektów mających na celu ożywienie jednolitego rynku do 2012 r. Powstały one w oparciu o opinie zebrane podczas trwającej cztery miesiące debaty społecznej, jak również wnioski instytucji europejskich. Działania mają na celu stymulację wzrostu gospodarczego i wzmocnienie zaufania obywateli.

 

Kluczowymi projektami są: dostęp MŚP do finansowania, mobilność pracowników w obrębie jednolitego rynku, prawa własności intelektualnej, konsumenci jako podmioty jednolitego rynku, wzmocnienie normalizacji usług, wzmocnione sieci europejskie, jednolity rynek cyfrowy, przedsiębiorczość społeczna, podatki, więcej spójności społecznej w ramach jednolitego rynku, otoczenie regulacyjne przedsiębiorstw oraz rynek zamówień publicznych. Ich zadaniem jest ułatwienie życia wszystkim podmiotom działającym na jednolitym rynku: przedsiębiorstwom, obywatelom, konsumentom i pracownikom.

 

Z końcem 2012 r. Komisja podsumuje stan wykonania niniejszego planu działania oraz przedstawi program na kolejny etap. Wnioski zostaną wzbogacone badaniem ekonomicznym, którego wyniki pozwolą zidentyfikować nisze istniejącego i niewykorzystanego potencjału wzrostu oraz wyłonić, w stosownych przypadkach, nowe dźwignie wzrostu.

 

Jednolity rynek pozostaje centralnym elementem i główną siłą napędową gospodarki Unii Europejskiej, stanowiąc jednocześnie jej największy atut w zmaganiu się z trwającym kryzysem gospodarczym. Mimo postępów dokonanych od czasu stworzenia jednolitego rynku w 1992 r., jego potencjał wzrostu nie został jeszcze w pełni wykorzystany.
 

Więcej informacji