English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Posiedzenia nadzwyczajne Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

29-06-2009

W dniu 16 czerwca br. w obecności najwyższych autorytetów Rumunii: Traiana Băsescu – prezydenta Rumunii, Roberty Anastase – przewodniczącej izby deputowanych rumuńskich, Mircei Geoană – przewodniczącego senatu rumuńskiego oraz Członków Grupy Pracodawców EKES-u została podpisana Deklaracja Bukaresztańska. W deklaracji wezwano do zastosowania środków zapobiegawczych w celu uzyskania ożywienia gospodarczego. Zdaniem uczestników spotkania należy przede wszystkim inwestować w infrastrukturę transportową, komunikacyjną i dystrybucji energii, przy równoczesnych przestrzeganiu i poszanowaniu ekologicznej gospodarki niskoemisyjnej. Zaapelowano także o inwestycje w edukację, szkolenia i badania.


Strony uczestniczące w spotkaniu jednogłośnie wyraziły ubolewanie wobec nadmiernie rozbudowanego aparatu biurokracji, który hamuje wykorzystanie funduszy europejskich. Zgodzono się na propozycję przewodniczącego KE, José Manuela Barosa, aby znieść czasowo zasadę dodatkowości, na której opierają się europejskie fundusze strukturalne.


Równocześnie pracodawcy wezwali do łączenia środków prywatnych ze środkami publicznymi w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.


Na zakończeniu posiedzenia przypomniano o konieczności bardziej efektywnego wdrażania „Small Business Act”, w celu stworzenia warunków sprzyjających zatrudnieniu, przedsiębiorstwom i rozwojowi przedsiębiorczości. Grupa Pracodawców zwróci się wkrótce do decydentów europejskich z formalnym wnioskiem o zajęcie się tym tematem.