English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Konferencja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego poświęcona kluczowym aspektom ładu korporacyjnego

29-08-2011

Oficjalne spotkanie EKES, zaplanowane na 2 września br. w Sofii będzie poświęcone najważniejszym aspektom ładu korporacyjnego w celu wypracowania zestawu konkretnych rekomendacji w odniesieniu do Zielonej księgi. Spotkanie nawiązuje do opinii EESC na temat ładu korporacyjnego, które jest aktualnie wstępnie opracowywane przez Bułgarskie Zrzeszenie Pracodawców – członka EESC .


W spotkaniu, które będzie miało miejsce w Hotelu Sheraton w Sofii w godzinach 9:30 – 13:00 pod auspicjami EESC, udział wezmę przedstawiciele bułgarskich organizacji społecznych jak również zainteresowane organizacje z Bułgarii i Europy oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej.


EESC wspiera przedsięwzięcia mające na celu poprawę ładu korporacyjnego w Unii Europejskiej zarówno przez optymalizację systemu legislacyjnego i tzw. „miękkiego prawa” (tj. kodeksów postępowania). Wskazuje ona na konieczność sformułowania bardziej precyzyjnej definicji ładu korporacyjnego i wyraźnego zróżnicowania istniejących systemów. Firmy żeby się rozwijać potrzebują większej elastyczności.


EESC pozytywnie ocenia cele Zielonej Księgi (COM 2011 164) zauważając, że większość kwestii podnoszonych zostało już wcześniej ujęte w kodeksach ładu korporacyjnego krajów członkowskich. Większy nacisk powinien zostać położony na poprawę monitoringu, efektywne wdrożenie w życie aktów prawnych i kodeksów ładu korporacyjnego.

Informacja o spotkaniu jak również formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie