English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Trójstronny Szczyt Społeczny do spraw Wzrostu i Zatrudnienia

26-09-2011

W dniu 27 października 2011 r. w Brukseli, odbędzie się Trójstronny Szczyt Społeczny do spraw Wzrostu i Zatrudnienia. Spotkanie ma na celu zwiększenie zaangażowania partnerów społecznych w dyskusji na tematy makroekonomiczne.


W Szczycie biorą udział premierzy trzech następujących po sobie Prezydencji z udziałem ministrów pracy, Prezydenta Rady Europejskiej, Prezydenta Komisji Europejskiej, Komisarza ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans, reprezentanci głównych europejskich organizacji pracodawców (w tym Konfederacja Europejskich Związków Zawodowych, największa europejska federacji organizacji pracodawców - BUSINESSEUROPE, European Centre for Employers and Employees - CEEP).


Temat Szczytu jest powiązany z zagadnieniami, które będą dyskutowane podczas spotkania Rady Europejskiej i będzie dotyczył kwestii zwiększenia zaufania i dialogu, identyfikacji źródeł długoterminowego wzrostu i wspierania ożywienia gospodarczego w Europie.


Polska wzięła już udział w dwóch szczytach podczas Prezydencji belgijskiej (28.10.2010r.) i węgierskiej (24.03.2011r.).