English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Kryzys gospodarczy hamuje dostęp do kredytu MŚP

04-10-2011

Utrudniony dostęp do kredytu bankowego to jeden z głównych czynników ograniczających wzrost gospodarczy. Bariery w dostępie do finansowania zewnętrznego najmocniej szkodzą małym i średnim przedsiębiorstwom, które zatrudniając powyżej 70% pracowników i generując 60 % unijnego budżetu są wiodącym sektorem gospodarki Unii Europejskiej.

 

Badania przeprowadzone przez Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej, dotyczą wniosków o kredyt bankowy złożonych przez MSP z 20 państw członkowskich w okresie 2007 – 2010. Wyniki wskazują, że małym i średnim przedsiębiorstwom coraz trudniej jest uzyskać kredyt bankowy. Odsetek negatywnie rozpatrzonych wniosków wzrósł we wszystkich państwach członkowskich. Coraz częściej także kredyty przyznawane są na warunkach mniej korzystnych niż pierwotnie proponowane.

 

Największy wskaźnik odrzuconych wniosków odnotowano w Bułgarii (z 3% w 2007 r. do 36% w 2010 r.), Irlandii (od 1% do 27%) i Łotwie (z 4% do 26%). Wyraźnie wzrosła też  liczba tzw. wniosków częściowo skutecznych, to jest przyznawanych na mniej korzystnych warunkach niż pierwotnie proponowane. W tym przypadku najwyższy odsetek wniosków odnotowano w Grecji (30%), Hiszpanii (28%), Bułgarii oraz Danii (po 22 %).

 

Polska utrzymuje się wśród krajów o najwyższym wskaźniku sukcesu dla wniosków złożonych przez małych i średnich przedsiębiorstw (85%). Lepiej radzą sobie tylko przedsiębiorcy w Finlandii (96%) i z Malty (91%). Jednak i w Polsce widoczny jest znaczny wzrost przypadków odrzucania wniosków (z 3,7 % w 2007 roku do 4,3 % w roku 2010). Praktyką coraz bardziej powszechną staje się także udzielane kredytów na warunkach mniej korzystnych niż pożądane (z 4,3 % w 2007 roku do 10,3% w 2010 roku).