English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Dostęp do sieci telekomunikacyjnych przedmiotem konsultacji społecznych KE

04-10-2011

Do dnia 28 listopada 2011 r. operatorzy telekomunikacyjni, organizacje konsumenckie, krajowe organy regulacyjne, państwa członkowskie UE i inne zainteresowane strony mogą zgłaszać swoje uwagi odnośnie dostępu operatorów alternatywnych do sieci telefonii stacjonarnej i sieci szerokopasmowych należących do operatorów zasiedziałych. Komisja ma nadzieję, że wyniki konsultacji wpłyną na poprawę konkurencyjności i będą skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji w tym zakresie.

 

Komisja rozpoczęła konsultacje społeczne w dwóch obszarach. Pierwszy dotyczy niedyskryminacyjnego dostępu operatorów alternatywnych do infrastruktury i usług dominujących operatorów telekomunikacyjnych. Drugi obejmuje kwestie związane ze sposobem obliczania przez krajowe organy regulacyjne cen, jakie operatorzy muszą płacić za dostęp hurtowy.


Unijne przepisy telekomunikacyjne mówią wyraźnie, że krajowe organy regulacyjne mogą wymagać, aby operatorzy o dominującej pozycji na rynku nie dyskryminowali swoich konkurentów w stosunku do własnych przedsiębiorstw oferujących usługi detaliczne i nie nadużywali tym samym swojej dominującej pozycji na rynku. Niestety, jak wynika z obserwacji Komisji, krajowe organy regulacyjne nie wywiązują się z „obowiązku niedyskryminacji”, a rozdrobnienie regulacyjne zagraża rozwojowi jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych.

 

Zdaniem Neelie Kroes, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, istnieje potrzeba stworzenia spójności regulacyjnej we wszystkich państwach członkowskich w celu zapewnienia równych reguł gry w sektorze telekomunikacji w całej UE, umożliwiających rozwój konkurencji i inwestycji. Pozwoli to upewnić rynki, że angażowanie środków w sieci światłowodowe stanowi bezpieczną i rentowną inwestycję.


Zebrane podczas konsultacji informacje pomogą Komisji opracować zalecenia do krajowych organów regulacyjnych ds. telekomunikacyjnych. Rekomendacje Komisji nie rodzą zobowiązań prawnych, zatem krajowe organy regulacyjne powinny, ale nie mają prawnego obowiązku ich uwzględniać. Warto jednak dodać, że po upływie dwóch lat od wydania zaleceń, Komisja może wydać wiążącą decyzję w sprawie zharmonizowanego stosowania przepisów ram regulacyjnych, w tym środków naprawczych nałożonych na operatorów posiadających znaczącą siłę rynkową.