English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Jednolite zasady obliczania podatku CIT - ważny krok dla Wspólnego Rynku Europejskiego

31-10-2011

W dniu 26 października 2011r., Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny (EKES) pozytywnie zaopiniował projekt Dyrektywy dotyczący Jednolitej skonsolidowanej podstawy obliczania podatku of osób prawnych (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB). Rozwiązanie to zredukowałoby obciążenia finansowe z tytułu podatku jak również koszty związane z działalnością transgraniczną. W konsekwencji akt ten miałby korzystny wpływ na wzrost gospodarczy i zatrudnienie.
 

Aktualnie, firmy prowadzące działalność transgraniczną muszą kalkulować swoją podstawę opodatkowania zgodnie z regulacjami, w skrajnych przypadkach, 27 różnych krajowych systemów fiskalnych co generuje znaczące koszty administracyjne i komplikuje zasady równej konkurencji na wspólnym rynku.
 

Zgodnie z szacunkami Komisji ta regulacja pozwoliłaby zaoszczędzić w Unii Europejskiej 700 milionów EUR rocznie na kosztach dostosowania do innych systemów fiskalnych i 1.3 miliarda EUR dzięki konsolidacji zasad obliczeń i do 1.0 miliarda EUR w kosztach działalności transgranicznej. Rozwiązanie to uczyniłoby Unię Europejską bardziej atrakcyjną dla zagranicznych inwestorów. Po pierwsze zniknęłaby kwestia cen transferowych pomiędzy firmami ponieważ zasady opodatkowania byłyby identyczne. Ponadto co miałoby szczególne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw, koszty administracyjne obliczania podatków zostałby zredukowane i zniknąłby kwestia podwójnego opodatkowania.