English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

98 sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy oraz Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Organizacji Pracodawców

13-07-2009

W dniach 2-19 czerwca br. w Genewie odbyła się 98 sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy oraz Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE), w których z ramienia Konfederacji Pracodawców Polskich udział wzięli Zdzisław Śladowski – zastępca delegata pracodawców oraz Michał Maksymiuk, jako doradca. Na 98 Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) akredytowało się ponad 2700 osób z 178 krajów, w tym z 167 jej krajów członkowskich. Na ogólną ilość 661 delegatów, 333 reprezentowało rządy, 165 pracodawców i 163 związki zawodowe. Wśród 1938 doradców było 525 reprezentantów środowiska pracodawców.


Zgodnie z agendą obrad Rady Generalnej IOE zatwierdzono jednogłośnie Raport Roczny Zarządu IOE za 2008 rok oraz przyjęto Plan Strategiczny na 2009-2014. Biorąc pod uwagę obecny globalny kryzys w gospodarce, priorytety IOE zostały skupione w czterech głównych punktach, których realizacja powinna pomóc przedsiębiorcom wyjść z kryzysu: obszar rozwoju przedsiębiorstw, obszar współpracy z innymi organizacjami, problematyka społecznej odpowiedzialności korporacji oraz globalne stosunki przemysłowe (relacje pracodawcy - związki zawodowe). W polityce rozwoju przedsiębiorstw na uwagę zasługuje program rozwoju MŚP a w odpowiedzialności korporacji problematyka współpracy z partnerami krajowymi w kontynuowaniu prac w przygotowaniu materiałów dotyczących ISO 26000 (publikacja standardów społecznej odpowiedzialności w 2010, stosowanie norm dobrowolne). Podczas Zgromadzenia, przyjęto ponownie, po 6 letnim wykluczeniu, w poczet członków IOE Federację Przemysłu, Produkcji i Handlu Paragwaju (FEPRINCO), a na pełne członkostwo Konfederację Gospodarczą Mozambiku (CTA).


Podczas Konferencji MOP strona pracodawców była reprezentowana w trzech komitetach:

 

  • •    Komitecie Ogólnym ds. odpowiedzi na kryzys


Był to najważniejszy Komitet. Rozpoczął on prace niezwłocznie po otwarciu Konferencji w dniu 3 czerwca pod kierownictwem Przewodniczącego Rady Administracyjnej MOP, Ambasadora stałej misji RP przy Biurze ONZ w Genewie Pana Zdzisława Rapackiego, a zakończył w dniu 18 czerwca. Dyskusje podczas prac tego Komitetu miały charakter techniczny i dotyczyły m.in. roli MOP w zwalczaniu kryzysu, w promowaniu spójnych międzynarodowych działań na rzecz poszukiwania odpowiedzi na kryzys, stworzenia globalnego paktu na rzecz miejsc pracy, roli międzynarodowych standardów pracy, ochrony fundamentalnych zasad i praw w pracy, reaktywacji rynków pracy, ochrony socjalnej, dialogu społecznego oraz Agendy MOP na rzecz zatrudnienia.

 

  • •    Komitet ds. równouprawnienia płci

 

Od czasu kiedy po raz ostatni równość płci stanowiła samodzielny punkt porządku obrad Międzynarodowej Konferencji Pracy (1985 r.), zidentyfikowano wiele istniejących luk, w których potrzebne są działania państw i MOP na rzecz równouprawnienia. Tegoroczna dyskusja opierała się w dużej mierze o „Deklarację dotyczącą sprawiedliwości społecznej na rzecz uczciwej globalizacji” z 2008 r., która ponownie podkreśliła znaczenie równości płci jako przekrojowej kwestii w Agendzie MOP na rzecz godnej pracy.

 

  • •    Komitet stosowania konwencji i zaleceń

 

Dokonano ogólnego przeglądu sprawozdań składanych przez rządy, a praca komitetu poświęcona była głównie Konwencji nr 155 i Zaleceniu nr 164 dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i środowiska pracy z 1981 r.