English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Apel o wzmocnienie modelu społecznego w celu przezwyciężenia kryzysu

14-07-2009

W dniach 7-8 lipca Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny (EKES) i Rada Rozwoju Społeczno -Gospodarczego Brazylii (CDES) spotkały się po raz pierwszy, by omówić konsekwencje społeczne kryzysu finansowego i zagadnienia związane z zasobami energii oraz zmianami klimatu. Na posiedzeniu okrągłego stołu sporządzono wspólną deklarację końcową, która zostanie przedstawiona na następnym szczycie szefów państw UE – Brazylia, organizowanym w Sztokholmie w październiku 2009 r. Deklaracja ta stwierdza, że sposobem przezwyciężenia światowego kryzysu jest między innymi wszechstronne zaangażowanie na rzecz większej demokracji, trwałego rozwoju, solidarności i sprawiedliwości, tak by przyczynić się do powstania nowego modelu rozwoju i lepszego sprawowania rządów. EKES i CDES zgodziły się co do potrzeby wprowadzenia nowego modelu społeczno-gospodarczego, który cechowałby się wysokim stopniem ochrony socjalnej, standardami ochrony środowiska, dialogiem społecznym i udziałem zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu polityki.


Przewodniczący EKES-u, Mario Sepi powiedział, iż „EKES jest silnie zaangażowany w sprawy Ameryki Łacińskiej, a Brazylia odgrywa główną rolę w kontaktach z tym kontynentem”. Mówiąc o światowym kryzysie, podkreślił, że „powinniśmy porzucić dogmatyzm i przyjąć bardziej pragmatyczne podejście. Światowy kryzys zakończy się dopiero za parę lat. Należy stworzyć nową strukturę finansową i walutową, a także uregulować rynki kapitałowe, by zwiększyć opiekę socjalną i zażegnać ryzyko utraty kapitału ludzkiego”.


W odpowiedzi brazylijski pracodawca i przewodniczący delegacji CDES Antoninho Trevisan, zwrócił uwagę na negatywne skutki nowego protekcjonizmu dla wszystkich krajów. W odniesieniu do kryzysu podkreślił, że Brazylia stara się go przezwyciężyć, ożywiając gospodarkę krajową, a zwłaszcza sektor budowlany i motoryzacyjny. Zauważył również, że „brak solidarności między pracodawcami a pracownikami jak również między sektorem społecznym i produkcyjnym wpłynął niekorzystnie na naszą gospodarkę”. Na zakończenie dodał: „Unia Europejska jest bardzo ważna dla Brazylii, a obrady okrągłego stołu są jedynie początkiem naszych kontaktów”.


Na posiedzeniu okrągłego stołu zaapelowano o szybkie wdrożenie światowego paktu na rzecz zatrudnienia opracowanego przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP). Priorytetem obecnych planów naprawy gospodarczej powinien być faktyczny trwały rozwój, zatrudnienie, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także przejście do gospodarki niskoemisyjnej.