English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Rola UE w zmniejszeniu bezrobocia

30-07-2009

Z opublikowanych 24 lipca br. wyników najnowszego badania opinii publicznej wynika, że 61% Europejczyków uważa, iż należy spodziewać się dalszego wpływu kryzysu gospodarczego na zatrudnienie. Jedna trzecia osób zatrudnionych „poważnie obawia się”, że może stracić pracę w wyniku kryzysu, 72% respondentów odczuwa pozytywne rezultaty polityki UE w tworzeniu nowych miejsc pracy i w walce z bezrobociem, a jedna trzecia wie o istnieniu Europejskiego Funduszu Socjalnego – głównego narzędzia UE służącego do inwestowania w pracowników i utrzymywania ich na rynku pracy.


52% Europejczyków uważa, że UE odgrywa znaczącą rolę w walce z bezrobociem, a udział ten istotnie wzrasta, gdy poruszane są konkretne kwestie. 78% respondentów twierdzi, iż UE przyczynia się do poprawy dostępu do kształcenia i szkolenia, 76% uważa, że UE promuje równość płci, 73% jest zdania, że UE skutecznie zwalcza inne formy dyskryminacji, a 72% postrzega pozytywnie rolę UE w tworzeniu nowych miejsc pracy i zwalczaniu bezrobocia.


Według wyników sondażu, około 3,5% pracujących Europejczyków osobiście doświadczyło utraty pracy z powodu kryzysu gospodarczego. 24% ma znajomych z pracy, którzy stracili posadę, a 36% zetknęło się z takim przypadkiem wśród przyjaciół lub rodziny. Najdotkliwiej kryzys odczuły: Łotwa, Litwa, Hiszpania i Irlandia, podczas gdy w Luksemburgu, Grecji i Holandii zanotowano stosunkowo mniejszą liczbę zwolnień.