English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Krajowe Forum Jednolitego Rynku 18 października 2013 r. w Krakowie

15-10-2013

18 października 2013 r. w Krakowie, w ramach Europejskich Dni Jednolitego Rynku, zainicjowanych w 2011 r. przez Michela Barniera, Komisarza ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, odbędzie się Krajowe Forum Jednolitego Rynku. Komisarz Barnier będzie honorowym gościem konferencji i na wstępie debaty przedstawi podjęte oraz planowane działania na szczeblu unijnym w kluczowych sektorach jednolitego rynku. Uroczystego otwarcia forum dokona Wicepremier, Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński. Z ramienia Parlamentu Europejskiego współorganizatorką jest Europosłanka Pani Róża Thun, pomysłodawczyni Forum Jednolitego Rynku, dwukrotna laureatka nagrody Europosłanki Roku w kategorii rynek wewnętrzny.

 

Ustanowiony 1 stycznia 1993 r. jednolity rynek wewnętrzny i obowiązujące na jego obszarze swobody przepływu osób, towarów, usług i kapitału to jedno z największych osiągnięć Unii Europejskiej. Ułatwia ono życie ponad 500 mln mieszkańców i konsumentów oraz 23 mln firm w całej UE, a także otwiera przed nimi nowe możliwości. Dzięki jednolitym zasadom funkcjonowania unijnego rynku możemy na jego obszarze swobodnie się osiedlać, pracować i prowadzić działalność gospodarczą. Bez większych przeszkód korzystamy z usług, kupujemy towary, pracujemy i studiujemy, a także taniej podróżujemy i telefonujemy.

 

Proces poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego UE jest kontynuowany. Jedno z ważniejszych wyzwań stanowi utworzenie w pełni funkcjonalnego jednolitego rynku cyfrowego, w tym wyeliminowanie barier w komunikacji elektronicznej oraz dynamicznie rozwijającym się handlu w Internecie. Doświadczenia i problemy w handlu elektronicznym oraz kreatywność przedsiębiorczych kobiet w świecie cyfrowym będą głównymi tematami trzeciej edycji Krajowego Forum Jednolitego Rynku, organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Komisją Europejską

 

Gościem specjalnym konferencji będzie Pan Piotr Pustelnik, zdobywca Korony Himalajów. Do udziału w panelach dyskusyjnych zaproszeni zostali przedstawiciele przedsiębiorstw, administracji, izb gospodarczych oraz związków branżowych i świata nauki. Konferencji towarzyszyć będzie stoisko informacyjne Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, na którym uczestnicy forum będą mogli zapoznać się z aktualnym stanem debaty w UE dotyczącej ochrony danych osobowych.

Krajowe Forum Jednolitego Rynku będzie również dostępne za pośrednictwem Internetu. Wszyscy będą mogli się wypowiedzieć, podzielić doświadczeniami, przedstawić swoje propozycje i uzyskać informacje na temat funkcjonowania jednolitego rynku oraz jego wpływu na codzienne życie obywateli i przedsiębiorstw.

 

Więcej informacji na temat Europejskiego Miesiąca Jednolitego Rynku, organizowanego przez Komisję Europejską w dniach 23 września–23 października 2013 r., znajduje się na stronie: http://www.yourideasforeurope.eu/.

 

Udział w Krajowym Forum Jednolitego Rynku jest bezpłatny, a rejestracji należy dokonać pod adresem: http://www.simfo2013.mg.gov.pl/ do 17 października 2013 r.