English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Przedstawiciele Federalnego Stowarzyszenia Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw z Niemiec w KPP

08-09-2009

W dniu 7 września 2009 r., na zaproszenie KPP, do Warszawy przyjechali przedstawiciele Federalnego Stowarzyszenia Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Niemczech (BVMW): Pan Bodo Schwarz, Dyrektor Generalny BVMW, Pan Karlheinz Stoeckner, Dyrektor Departamentu Handlu Zagranicznego na Europę Środkową i Wschodnią w BVMW oraz Pan Steffen Braun, Dyrektor Przedstawicielstwa BVMW w Warszawie.


Podczas spotkania podpisana została umowa o współpracy pomiędzy KPP a BVMW oraz omówione zostały sprawy związane ze ściślejszą współpracą pomiędzy organizacjami. Zaproponowano stronie niemieckiej systemy wymiany informacji o ofertach gospodarczych z obu krajów. Polegałoby to na przekazywaniu drugiej stronie wszelkich informacji od swoich członków, związanych z zapotrzebowaniem na nawiązanie konkretnego kontaktu handlowego w drugim kraju. Oferty byłyby umieszczane na stronach internetowych obu organizacji. Padła także propozycja organizacji wspólnego forum gospodarczego z udziałem przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw z obu krajów. Celem takiego spotkania byłoby nawiązanie nowych kontaktów oraz podpisanie umów handlowych pomiędzy przedstawicielami sektora MSP z Polski i Niemiec. Dyskutowano także nad stworzeniem systemu czasowej wymiany pracowników pomiędzy organizacjami. System polegałby na oddelegowywaniu szeregowych pracowników KPP do odbycia dwumiesięcznego stażu w niemieckiej organizacji BVMW, w zamian KPP przyjmowałoby do siebie stażystę z tejże organizacji. Celem całego systemu wymiany byłoby pozyskiwanie wiedzy na temat rozwiązań innych niż nasze, co do całej machiny funkcjonowania organizacji pracodawców – tzw. wymiana informacji na temat najlepszych rozwiązań.
Spotkanie zakończyło się uroczystym obiadem wydanym przez Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich.