English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Światowy Kongres Klastrów w Dąbrowie Górniczej – 25-26 marca 2015 r.

10-03-2015

W dniach 25-26 marca 2015 roku w Dąbrowie Górniczej odbędzie się I Światowy Kongres Klastrów – Cluster World Congress. Hasło przewodnie pierwszej edycji wydarzenia brzmi: „XXI wiek – stuleciem rozwoju gospodarki przez rozwój idei klasteringu”.

 

Organizatorami I-go Światowego Kongresu Klastrów – Cluster World Congress są:

 

 • Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej,
 • Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw,
 • Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.,
 • Komitet Rozwoju Zagłębia,
 • Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza,
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
 • Humaneo.

 

Informacje podstawowe:

 

Czasy współczesne, rozwój gospodarki opartej na wiedzy, postępująca globalizacja biznesu powodują, że szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa szukają wciąż nowych metod, nowych narzędzi umożliwiających skuteczne działania i konkurowanie z wielkimi firmami. Niewątpliwie klastering jest idealną drogą do osiągnięcia tego celu. Klastry stają się coraz bardziej docenianym czynnikiem w kształtowaniu innowacyjności i konkurencyjności, przez co stanowią motory rozwoju gospodarczego. Obecnie coraz częściej klastry wychodzą poza ramy współpracy firm i uczelni wyższych, skupiając także podmioty otoczenia biznesu, instytuty naukowe czy instytucje finansowe. Ważne jest, aby dostrzec wspólnie przynajmniej jedną przyczynę, dla której wspólne działanie przynosi znacznie większe efekty. Kongres stawia sobie ważne cele: ułatwić klastrom z różnych branż i organizacjom zrzeszającym klastry z różnych państw wzajemne poznanie, wymianę dobrych praktyk, a poprzez to wzmocnić siłę i efektywność  działań podmiotów biorących udział w Kongresie.

 

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Unia Europejska bardzo mocno wspiera rozwój klastrów, które ze względu na swoją naturę mają ważną rolę do odegrania w gospodarce. Zainteresowanie tematyką klastrów w Polsce w ostatnich latach sukcesywnie wzrasta dzięki dostrzeżeniu możliwości osiągnięcia znaczących korzyści z uczestnictwa w tych strukturach. Klastry stają się coraz bardziej docenianym czynnikiem w kształtowaniu innowacyjności i konkurencyjności stanowiąc motory rozwoju gospodarczego.

 

Najważniejsi prelegenci:

 

 • Prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. Od 2004 roku sprawuje mandat europosła. Premier rządu RP w latach 1997-2001, Poseł na Sejm RP III kadencji. Naukowiec, profesor zwyczajny nauk technicznych. Laureat wielu nagród i wyróżnień. W roku 2009 został okrzyknięty Liderem Polskiego Biznesu. W 2012 roku został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Orderem Orła Białego.

 

 • Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki, Poseł na Sejm I, II, IV, VI, VII kadencji. 11 grudnia 2012 roku został powołany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Aktywnie promuje idee klastering i stanowi nadzór nad klastrami. Autor licznych publikacji z zakresu polityki inwestycyjnej, historii gospodarki komunistycznej, transformacji politycznej i gospodarczej w Europie Środkowej i Wschodniej, polityki transportowej, ochrony środowiska, inwestycji, budownictwa i telekomunikacji, kwestii budżetowych integracji europejskiej, rozległej publicystyki społeczno-gospodarczej. Autor raportów społecznych: Raport o stanie rynku kolejowego, Raport o sytuacji transportu drogowego.

 

 • Bartłomiej Bodio – Poseł na Sejm VII kadencji. Ekonomista, ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej oraz studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Kolegium Zarządzania i Finansów. W wyborach parlamentarnych w 2011 roku uzyskał mandat poselski. W 2012 roku został Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej i od tego czasu aktywnie wspiera działania klastrów. Ponadto pełni funkcje Wiceprzewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, Przewodniczącego Podkomisji stałej ds. budżetu, infrastruktury i zaopatrzenia wojska, Przewodniczącego Podkomisji stałej ds. transportu lotniczego, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Polskiego Przemysłu Obronnego, Wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Służb Mundurowych.

 

 • Olgierd Dziekoński – Minister w Kancelarii Prezydenta
 • Krzysztof Pawłowski – Założyciel i Prezydent WSB ‐ National Louis University w Nowym Sączu,
 • Reza Zadeh – Dyrektor Generalny European Foundation for Cluster Excellence
 • Thomas Lammer-Gamp – Dyrektor Europejskiego Sekretariatu Analiz Klastrowych
 • Helmut Kergel – Dyrektor Europejskiego Sekretariatu Analiz Klastrowych
 • Bożena Lubińska-Kasprzak – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Werner  Pamminger – Prezes Clusterland Austria
 • Klaus Bolving – Center for Defence, Space and Security
 • Beata Libera-Małecka – Wiceminister Zdrowia
 • Krzysztof Kurzydłowski – Dyrektor Narodowego Centrum Badań I Rozwoju
 • Sławomir Majman – Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
 • Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców RP
 • Andrzej Arendarski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
 • Andrzej Siemaszko – Dyrektor Krajowego Punku Kontaktowego UE
 • Zbigniew Bochniarz – Prof. University of Washington
 • Ken Warwick – Komitet Regulacji Polityki UK
 • Lotte Langkilde – Dyrektor REG-X w Duńskiej Akademii Klastrów
 • Ifor Flowcs-Williams – Prezes Cluster Navigators
 • John Spears – Dyrektor U.S. Small Business Administration
 • Klaus Haasis – Dyrektor TCI Network
 • Vladimir Kuzin – Dyrektor Platform of Business Integration
 • Enric Pedros – Menedżer The Catalan Cluster of Agricultural Machinery
 • Alasdair Reid – Kierownik Technopolis Group
 • Gerd Meier zu Koecker – Koordynator European Cluster Observatory Team
 • Andrea Rubini – Lombardy Region
 • Robert P. Breault – Prezes Breault Research Organization Inc.
 • Tomas Sibaja – Prezes Aerospace Cluster Baja California
 • Tone Sagadin – Project Manager Klastra TCS
 • Michel Hilvert – Dyrektor Zarządzający MATIMOP
 • Alberto Pezzi – Dyrektor Strategii i Konkurencyjności Klastrów w rządzie Katalonii
 • Michał Jasieński – Prof. WSB – NLU w Nowym Sączu
 • Bogdan Węgrzynek – Prezes SKP, Prezes OKIP, Prezes ARP
 • Krzysztof Krystowski – Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie
 • Joan Marti Estevez – Dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Przemysłu w Katalonii
 • Przemysław Jura – Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych
 • Róża Thun – Posłanka do Parlamentu Europejskiego
 • John Godson – Poseł na Sejm RP
 • Antoni Subira – były Minister Przemysłu, Handlu i Turystyki Rządu Katalonii

 

Cele Kongresu

 

Cluster World Congress jest światowej rangi wydarzeniem, którego celem jest stworzenie platformy komunikacyjnej dla polskich i zagranicznych klastrów oraz internalizacja klastrów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości łączenia ich potencjałów, w celu usprawnienia gospodarki lokalnej, krajowej i globalnej.

 

W I Światowym Kongresie Klastrów wezmą udział klastry ze wszystkich kontynentów, reprezentanci 83 ambasad, przedstawiciele Komisji Europejskiej, wysocy urzędnicy państwowi, przedstawiciele instytucji naukowych, przedsiębiorcy oraz wielu światowej sławy ekspertów z zakresu klasteringu.

 

Międzynarodowa formuła Kongresu zakłada prezentację działalności polskich i światowych klastrów. Podczas Kongresu zostanie zgłębiona polska i zagraniczna polityka klastrowa oraz aktualne tematy gospodarcze. Zagadnieniami poruszanymi podczas paneli będą kwestie związane z rozwojem, zarządzaniem, benchmarkingiem, finansowaniem i integracją klastrów.

 

Program Cluster World Congress obejmuje kilka sesji plenarnych, kilkadziesiąt równoległych paneli tematycznych, kilka warsztatów z zarządzania klastrami, spotkania B2B, wizyty studyjne i imprezy towarzyszące. Agenda wydarzenia bogata jest w sesje tematyczne dedykowane poszczególnym sektorom gospodarki i życia publicznego. Główne tematy tegorocznego Światowego Kongresu Klastrów to: biznes i nauka jako siły napędowe gospodarki opartej na klastrach, rola władz i instytucji publicznych w tworzeniu i rozwoju klastrów, możliwości finansowania dla klastrów, stosunki polsko-węgierskie w rozwoju współpracy klastrowej, rola Inicjatywy klastrowej w rozwoju partnerstwa polsko-afrykańskiego, energetyka, górnictwo, innowacje w budownictwie, odnawialne źródła energii, lotnictwo, transport i logistyka, innowacje w medycynie, IT, cyberprzestępczość, motoryzacja, wkład klastrów w rozwój innowacyjności w Polsce, klastry a instytucje badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu, benchmarking i certyfikacja organizacji klastrowych, efektywne klastry, oraz współpraca samorządów z biznesem w celu rozwoju inicjatyw klastrowych.

 

Korzyści

 

Kongres będzie stanowił wyjątkową okazję do nawiązania nowych relacji partnerskich, nie tylko pomiędzy klastrami, ale także pomiędzy przedsiębiorcami. Z uwagi na ogólnoświatową rangę wydarzenia istnieje możliwość rozpoczęcia współpracy z międzynarodowymi koncernami, korporacjami, przedsiębiorcami.

 

Kongres pomoże w promowaniu idei klasteringu czyli kooperacji i konkurencji przedsiębiorców zarówno o zasięgu krajowym, jak i światowym. Kongres będzie dawał możliwość uczestniczenia w spotkaniach B2B, które stanowią wyjątkową okazję do nawiązania nowych znajomości biznesowych oraz zaprezentowania innym uczestnikom swoich produktów i usług. Udział w wydarzeniu umożliwi poznanie zarówno nowych partnerów biznesowych, jak i partnerów do realizacji projektów.

 

Światowy Kongres Klastrów to wysoce merytoryczne i praktyczne spotkanie, które będzie okazją do zapoznania się z możliwościami oraz dobrymi praktykami, jakie dla biznesu i jego rozwoju stanowią klastry oraz do udziału w warsztatach tematycznych.

 

Sponsorzy 

 

Proponujemy Państwu udział w sponsoringu I Światowego Kongresu Klastrów, który odbędzie się w dniach 26-26 marca 2015 roku w Dąbrowie Górniczej. Państwa firma będzie mogła wybrać odpowiedni Pakiet Sponsorski.

 

Obecność w gronie Sponsorów konferencji da Państwu wspaniałą okazję do zaprezentowania marki oraz promocji Państwa firmy i kreowania jej pozytywnego wizerunku. Będą Państwo mieli możliwość spotkania się z wieloma ważnymi osobami z Polski i ze świata, udziału w spotkaniach biznesowych, umocnienia relacji z kontrahentami, nawiązanie nowych partnerstw i międzynarodowych projektów.