English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Forum Biznesowe Partnerstwa Wschodniego w Rydze

15-05-2015

21 maja br. w Rydze odbędzie się Forum Biznesowe Partnerstwa Wschodniego poświęcone współpracy transgranicznej. Jest to sztandarowe wydarzenie w ramach prezydencji Łotwy w Radzie UE. W wydarzeniu jako delegat Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) udział weźmie Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP.

 

Krajami partnerskimi Forum są m.in. Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina. Spotkanie w Rydze zgromadzi partnerów społecznych i przedstawicieli rządów państw Partnerstwa Wschodniego oraz innych krajów regionu, a także komisarzy europejskich i reprezentantów międzynarodowych organizacji.

 

Forum Biznesowe skupi się m.in. na perspektywach integracji regionalnej Partnerstwa Wschodniego oraz roli instytucji otoczenia biznesu i stowarzyszeń przedsiębiorców w tym procesie. Omawiane będą także m.in. kwestie dostępu do finansowania, transportu i infrastruktury w rozwoju współpracy oraz wzmocnienia kooperacji gospodarczej UE z sześcioma krajami Partnerstwa Wschodniego.

 

Istotną część Forum stanowić będą spotkania B2B – bezpośrednie spotkania biznesu, umożliwiające nawiązanie nowych kontaktów oraz pozyskanie nowych partnerów.

 

Ponadto w przeddzień Forum delegacja pracodawców z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Łotewska Izba Handlu i Przemysłu zorganizuje debatę na temat wyzwań stojących przed europejską gospodarką.

 

W załączniku znajdą Państwo agendę wydarzenia, a także rekoendacje Forum (w jezyku angielskim).