English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Polski tydzień w Kazachstanie

05-10-2009

W dniach 1 - 2 października br. sześcioosobowa delegacja Konfederacji Pracodawców Polskich wraz z delegacją Rządową przebywała w Astanie, stolicy Republiki Kazachstanu. W ramach „Polskiego tygodnia w Kazachstanie" towarzyszącemu II posiedzeniu Polsko - Kazachstańskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej, delegacja pod przewodnictwem Wicepremiera Waldemara Pawlaka, wzięła udział w Forum Gospodarczym Polska - Kazachstan. Podczas Forum odbyły się bezpośrednie spotkania przedsiębiorców z obu krajów reprezentujących różne gałęzie gospodarki, tj. przemysł paliwowy, wydobywczy, energetyczny, budowlany itp. Konfederacja Pracodawców Polskich podpisała umowę o współpracy z Konfederacją Pracodawców Republiki Kazachstanu.


Współpraca obejmuje następujące obszary:

 

  • Podejmowanie działań mających na celu wzajemne promowanie stosunków partnerskich w sektorze przemysłu, handlu i usług, w celu zwiększenia inwestycji, konkurencyjności i handlu pomiędzy członkami poszczególnych organizacji.
  • Działanie w charakterze ośrodka nadzorującego bezpośrednie kontakty pomiędzy zainteresowanymi przedsiębiorstwami w obu krajach oraz rozszerzanie krajowej pomocy dla członków organizacji drugiej strony.
  • Współpraca mająca na celu poprawę warunków biznesowych determinujących kontakty pomiędzy oboma krajami.
  • Współdziałanie celem zniesienia wszystkich barier w przewidzianej współpracy.
  • Projektowanie i wdrażanie programów dwustronnych, mających na celu zaspokojenie potrzeb polskich i kazachskich gałęzi przemysłu, handlu i usług w różnych sferach zarządzania, jak i w dziedzinie szkoleń zawodowych, co ułatwi wymianę ekspertów o wieloletnim doświadczeniu w celu transferu wiedzy.
  • Obie organizacje, podejmować będą działania mające na celu ugodowe rozwiązywanie sporów pomiędzy członkami swoich organizacji, jeśli członkowie wyrażą taką wolę.
  • Strony będą współpracować na rynkach państw trzecich.
  • Każda ze stron będzie pełnić rolę gospodarza podczas różnego rodzaju imprez na terytorium swojego kraju.


Delegacja uczestniczyła również w otwarciu wystawy „Designed in Poland" (organizowanej przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych) promującej polskie produkty i nowoczesne wzornictwo przemysłowe.