English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Czwarte spotkanie grupy roboczej ds. innowacji społecznych, sieci i komunikacji cyfrowej

11-06-2015

Spotkanie grupy analitycznej, które odbędzie się 19 czerwca w Brukseli, jest ostatnim spotkaniem przed przedłożeniem opinii na posiedzenie sekcji TEN w sierpniu. Opinia dotyczy triady innowacji społecznych, współpracy i komunikacji cyfrowej, która oferuje doskonałą okazję do tego, aby w bezpieczny sposób i z ufnością stawić czoło wyzwaniom, przed którymi obecnie stoi UE.

 

Innowacje społeczne zgodnie z definicją uznaną przez Komitet, powstają w celu zaspokojenia dotychczas niespełnionej potrzeby społecznej lub sprostania złożonym wyzwaniom społecznym i dotyczą wszystkich dziedzin jak na przykład: krzewienia demokracji, zwłaszcza demokracji uczestniczącej; ponownej integracji wykluczonych grup; gospodarki społecznej; platform propagujących wiedzę wśród obywateli; opracowania alternatywnego otoczenia miejskiego, demokracji i internetu w oparciu o otwarte bazy danych; cyfrowych innowacji społecznych opartych na efekcie sieciowym.

 

Z kolei sieć współpracy określana przez EKES, składa się z grupy osób wykonujących pracę umysłową w ramach projektu, którego cel jest wspólny im wszystkim. Grupa ta funkcjonuje jak jeden mózg („mózg globalny”) – jeden podmiot składający się z milionów komórek tworzących nowe koncepcje, który stawia czoła tak poważnym wyzwaniom jak język czy komunikacja.

 

Ze względu na obecnie występującą potrzebę poszukiwania talentów, tempo realizacji celów wyznaczanych w ramach sieci współpracy jest znacznie większe niż to, jakie mogłyby osiągnąć wszelkie inne zorganizowane grupy o skończonej liczbie członków, niezależnie od ich struktury i sposobu działania. Powstałe w ten sposób innowacje są otwarte, demokratyczne, rozdzielane i zarządzane przez społeczności.

 

Tworzone w tym celu sieci współpracy czy społecznościowe sprzyjają odpowiedzialnemu obywatelstwu cyfrowemu i gwarantują obywatelom skuteczne korzystanie z praw istotnych w środowisku cyfrowym, takich jak wolność wypowiedzi i swobodny dostęp do informacji, ochrona danych osobowych, prywatność, potrzeba przejrzystości i odpowiednia jakość usług internetowych.

 

Zdaniem Komitetu konieczne jest wyeliminowanie nieodpowiedniego podejścia do sieci społecznościowych i zapobieganie trudnościom związanym z tak powstałymi zagrożeniami poprzez przedstawianie możliwości i synergii tychże sieci, tak by na jednolitym rynku cyfrowym doprowadzić do odpowiedzialnego i inteligentnego korzystania z internetu mającego na celu tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy.

 

Dodatkowo EKES uważa, że Unia Europejska powinna przestać być jedynie użytkownikiem technologii cyfrowych, a stać się twórcą i producentem treści, co wymaga rozwoju talentów poprzez nadanie priorytetowego znaczenia informowaniu, szkoleniu i kształceniu, a także dostępności do społeczeństwa cyfrowego.

 

W  wydarzeniu uczestniczył będzie Wiceprezydent Janusz Pietkiewicz. Więcej informacji:  .