English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Lipcowa sesja plenarna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

25-06-2015

Przedostatnia sesja plenarna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przed nową kadencją 2015-2020, odbędzie się 1-2 lipca  w Brukseli. Tematem wiodącym będzie podsumowanie łotewskiej prezydencji w Radzie UE oraz prezentacja priorytetów kolejnej prezydencji - luksemburskiej. Jej cele i zadania do zrealizowania w najbliższym półroczu przedstawi Nicolas Schmit, minister pracy, zatrudnienia oraz gospodarki społecznej i solidarnej Luksemburga.

 

W trakcie lipcowego posiedzenia Komitetu odbędą się również dwie ważne debaty. Jedna o wspólnej polityce rolnej i wykorzystywaniu instrumentów finansowych w programie rozwoju obszarów wiejskich, z udziałem Phila Hogana, komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Druga z Miguelem Ariasem Canete, komisarzem UE do spraw polityki klimatycznej i energetycznej, odnośnie do zmian klimatu i ich wieloaspektowego wpływu na środowisko, gospodarkę oraz społeczeństwo.

 

Jedne z ważniejszych opinii, które zostaną przyjęte podczas tej sesji plenarnej dotyczyć będą m.in. dostępu MŚP i spółek o średniej kapitalizacji giełdowej do finansowania w okresie 2014–2020; unii rynków kapitałowych; reformy WPR; protokołu paryskiego (planu przeciwdziałania zmianie klimatu na świecie po 2020 r.), ram strategicznych unii energetycznej czy magazynowania energii – czynnika integracji i bezpieczeństwa energetycznego.

 

Udział w sesji plenarnej EKES-u weźmie Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP.

 

Więcej informacji udziela: