English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Spotkanie Prezydenta KPP z Ambasadorem Norwegii

26-11-2009

26 listopada 2009 r. w Konfederacji Pracodawców Polskich, największej organizacji pracodawców w Polsce z dwudziestoletnim doświadczeniem, odbyło się spotkanie Prezydenta Andrzeja Malinowskiego z Ambasadorem Norwegii w Polsce Enok Nyygard. W spotkaniu uczestniczyli także Hegew Haaland, Pierwszy Sekretarz Ambasady Norwegii oraz Magdalena Kostulska, p.o. Dyrektora Departamentu Zagranicznego w KPP.


Prezydent Andrzej Malinowski opowiedział gościom o powstawaniu Konfederacji, jej korzeniach, misji, bieżących działaniach podejmowanych przez KPP oraz jej członkach. Następnie poruszono tematy związane z obecną sytuacją gospodarczą obu krajów oraz problemami sektora bankowego, konieczności eliminowania barier do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. poprzez walkę z biurokracją i większe wykorzystanie internetu do załatwiania formalności urzędowych. Dokonano także porównania funkcjonowania reprezentacji pracowników w obu krajach – w Norwegii związki zawodowe tworzone na poziomie przedsiębiorstwa mają jedną reprezentację, wówczas gdy w Polsce często w jednym przedsiębiorstwie funkcjonuje kilka związków zawodowych reprezentujących często odmienne interesy. Zauważono, że może to mieć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Kolejną sprawą była kwestia udziału partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa - obie strony zgodziły się, że proces ten powinien rozpoczynać się od wspólnego konstruowania założeń do aktów prawnych, a nie tylko konsultacją nad przygotowanymi przez rząd projektami aktów prawnych.


Na koniec, prezydent KPP i ambasador wyrazili zainteresowanie podjęciem wspólnych wysiłków mających na celu zintensyfikowanie współpracy między polskim i norweskim biznesem, jak również gotowość dzielenia się swoim doświadczeniem w obszarach społeczno-gospodarczych.