English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Spotkanie z Europejskim Stowarzyszeniem Małego i Średniego Biznesu (ESBA)

24-09-2015

24 września 2015 r. Pracodawcy RP gościli w swej siedzibie przedstawicieli Europejskiego Stowarzyszenia Małego i Średniego Biznesu. Sekretarz Generalny ESBA Patrick Gibbels oraz Dyrektor John Walker zostali przyjęci przez Wiceprezydenta Wykonawczego naszej Organizacji Janusza Pietkiewicza. Spotkanie służyło rozpoznaniu możliwości podejmowania wspólnych działań na szczeblu europejskim w celu ochrony interesów małego i średniego biznesu – stanowi on bowiem ponad 90% ogółu przedsiębiorstw pochodzących z krajów UE.

 

John Walker, Dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia Małego i Średniego Biznesu (ESBA) from Pracodawcy24.pl on Vimeo.

 

Podczas dyskusji, szczególną wagę przypisano walce z nadmierną biurokracją w instytucjach unijnych oraz kwestii dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP. Działania Komisji Europejskiej skoncentrowane są obecnie na regulacjach dotyczących finansowania typu venture capital lub business angels (tzw. anioły biznesu) – związanych w większości z ryzykownymi inwestycjami w innowacyjne projekty, a nie z tradycyjną działalnością małych i średnich firm.

 

Sekretarz Generalny Gibbels podkreślił rolę ESBA – jako słyszalnego głosu przedsiębiorców w negocjacjach na temat międzynarodowych umów handlowych Unii Europejskiej z USA (TTIP) oraz Kanadą (CETA). ESBA z zadowoleniem przyjęło włączenie przez negocjatorów sekcji poświęconej MŚP do umowy TTIP. Zaznaczono też jednak, że jest to dopiero początek drogi, która ma na celu zagwarantowanie wymiernych korzyści dla małych firm europejskich po wejściu TTIP w życie; obecne zapisy w tej sekcji pozostają na zbyt wysokim poziomie ogólności.

 

Wiceprezydent Pietkiewicz zapewnił o wsparciu Pracodawców RP dla działań podejmowanych przez ESBA. Zaznaczył też, że kwestie, z którymi borykają się firmy sektora MŚP, są w całej Europie zbieżne. Również w Polsce bowiem problemy nadmiernej biurokracji, utrudnionego dostępu do finansowania oraz dalekich od ideału regulacji prawnych (chociażby w kwestii dziedziczenia w przypadku firm rodzinnych) wymagają aktywnych działań partnerów społecznych. Dodał także, że Pracodawcy RP podejmują szereg inicjatyw w imieniu polskich przedsiębiorców w ramach B20 – grupy doradczej G20 – gdzie kwestia MŚP jest, obok problemu walki z korupcją, uważana za priorytetową. Przedstawiciele ESBA zadeklarowali gotowość do współpracy z naszą Organizacją zarówno w ramach B20 oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, jak i przy przyszłych inicjatywach dotyczących sektora MŚP w Polsce.

 

Europejskie Stowarzyszenie Małego i Średniego Biznesu (European Small Business Alliance – ESBA) to organizacja, która dba o interesy małych przedsiębiorców oraz samozatrudnionych, reprezentuje ich w kontaktach z instytucjami europejskimi i stara się wpływać na prawo stanowione na szczeblu Unii Europejskiej. Obecnie jest to jedna z największych organizacji funkcjonujących na zasadach dobrowolności członkostwa w Europie – reprezentuje ok. miliona małych przedsiębiorstw z 35 krajów europejskich. Dwa główne filary działalności tej organizacji to jednocześnie dwa główne problemy sektora MŚP na naszym kontynencie: zapewnienie dostępu do finansowania oraz lepszych uregulowań prawnych dla tego sektora.