English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

512. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

09-12-2015

W dniach 9-10 grudnia br. odbyła się 512. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Udział w wydarzeniu wzięli Prezydent Andrzej Malinowski oraz Wiceprezydent Janusz Pietkiewicz.

 

W związku z listopadowymi zamachami terrorystycznymi we Francji  Georgios Dassis, Przewodniczący Komitetu, otworzył spotkanie minutą ciszy za ofiary tych zamachów.

 

EKES, podobnie jak inne instytucje unijne, podnosi temat zarówno terroryzmu, jak i ostatniej fali migracji oraz napływu uchodźców do Europy.

 

Podczas sesji plenarnej Komitet pracował nad rezolucją na ten temat, a także dyskutował nad opiniami dotyczącymi:

  • europejskiego wykazu bezpiecznych krajów pochodzenia;
  • stałego kryzysowego mechanizmu relokacji w ramach systemu dublińskiego;
  • unijnego planu działania na rzecz zwalczania przemytu migrantów (2015–2020);
  • europejskiego programu w zakresie migracji;

 

Ponadto Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zajął się opiniami dotyczącymi m.in.: planu działania na rzecz bardziej sprawiedliwego opodatkowania przedsiębiorstw; strategią jednolitego rynku cyfrowego czy uproszczeniem WPR.

 

Podczas tej sesji plenarnej przedstawione zostały:

  • podsumowanie prezydencji luksemburskiej w Radzie UE, z udziałem Nicolasa Schmita, luksemburskiego ministra pracy, zatrudnienia oraz gospodarki społecznej i solidarnej;
  • prezentacja programu prac Komisji Europejskiej na 2016 r. i debata na temat europejskiego programu w zakresie migracji, z udziałem Fransa Timmermansa, pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej;
  • nagrody EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Siódmy rok z rzędu Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego (Civil Society Prize) Komitet przyznaje za „wybitne osiągnięcia z zakresu inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego”. Co roku nagroda dotyczy innego aspektu działań EKES-u. W 2014 r. ubiegały się o nią organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające na rzecz integracji społeczności romskich. Z kolei w tym roku tematem nagrody jest zwalczanie ubóstwa rozumianego jako ubóstwo osób pracujących, dzieci, wykluczenie finansowe i nadmierne zadłużanie się, bezdomność, ale również ubóstwo energetyczne.

 

Ubóstwo i wykluczenie społeczne wiążą się z licznymi wieloaspektowymi wyzwaniami, takimi jak m.in. mieszkalnictwo, zdrowie, kształcenie, dostęp do zatrudnienia, zadłużenie i uzależnienie, którym organizacje społeczeństwa obywatelskiego w całej Unii Europejskiej starają się stawić czoła. Ich działania są często ukierunkowane na potrzeby lokalne i – co istotne – prowadzone są z udziałem osób doświadczających ubóstwa.

 

W UE jest ponad 120 mln osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Organizacje oddolne walczące z ubóstwem w Polsce, Niemczech, Finlandii, Irlandii i Francji dają innym przykład, jak zapewnić potrzebującym bezpośrednią pomoc.

 

Z ponad stu szeroko zakrojonych, wysokiej klasy projektów Komitet wybrał pięć inicjatyw i odznaczył organizacje wyróżniające się kreatywnością i sukcesami w walce z ubóstwem:

 

•             Centrum Integracji Społecznej, które jest inicjatywą Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka (Polska) zgłoszoną przez Europejski Komitet Koordynacji (CEC), realizuje działania w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego osób długotrwale bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych, byłych więźniów, uchodźców i osób uzależnionych. Centrum organizuje ponadto warsztaty umożliwiające przekwalifikowanie zawodowe, zajęcia edukacyjne i grupy wsparcia.

 

•             Organizacja Armut und Gesundheit in Deutschland (Niemcy), której kandydaturę zaproponowała członkini EKES-u Gabriele Bischoff, zapewnia osobom bezdomnym wszechstronną opiekę zdrowotną, a także prowadzi przychodnię dla pacjentów nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego, znajdujących się w niestabilnej sytuacji oraz wiele innych inicjatyw. Jeden z projektów „Street Jumper” służy promocji zdrowia pośród dzieci i młodzieży z ubogich środowisk.

 

•             Fáilte isteach – inicjatywa Third Age (Irlandia), zgłoszona przez członka EKES-u Seamusa Bolanda, to projekt społecznościowy, w którym wolontariusze w starszym wieku pomagają stawiać migrantom i uchodźcom pierwsze kroki w Irlandii, oferując im zajęcia z konwersacji po angielsku. Co tydzień ponad 2200 uczących się – migrantów, osób ubiegających się o azyl i uchodźców – uczestniczy w lekcjach prowadzonych przez ponad 750 wolontariuszy.

 

•             Y-Foundation (Finlandia), której kandydaturę zaproponowała Europejska Federacja Krajowych Organizacji Pracujących na rzecz Bezdomnych (FEANTSA), działa w obszarze promocji zdrowia i opieki społecznej i zapewnia ludziom mającym trudności ze znalezieniem mieszkań na rynku otwartym dobre jakościowo mieszkania na wynajem w przystępnych cenach, z poszanowaniem ich godności. Głównymi beneficjantami tych działań są osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością. Y-Foundation tworzy i wspiera również mieszkalnictwo dla osób młodych, a także cierpiących na zaburzenia psychiczne czy uzależnienia.

 

•             Uniterres, inicjatywa A.N.D.E.S. (Francja), zgłoszona przez członkinię EKES-u Evelyne Pichenot, dostarcza świeże lokalne produkty wysokiej jakości – owoce, warzywa, zioła i jajka – do sklepów społecznych i solidarnościowych. W takich samoobsługowych sklepach osoby znajdujące się w trudnej sytuacji oraz odbiorcy pomocy żywnościowej mogą kupić produkty spożywcze za cenę nie wyższą niż 30% zwyczajowej ceny zakupu. Uniterres wspiera obecnie 124 rolników w regionach Poitou-Charentes, Akwitania, Pireneje Środkowe i Bretania, a także zaopatruje 53 sklepy społeczne i solidarnościowe, dostarczając co roku pomoc żywnościową dla 20 tys. odbiorców.

 

Pierwsze miejsce zostało przyznane ex aequo lokalnym organizacjom z Niemiec i Finlandii. Z kolei inicjatywy z Irlandii, Francji i Polski otrzymały wspólnie drugą nagrodę.

 

– Przyznając tegoroczną Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego, EKES pragnie wyróżnić inicjatywy, które poprzez włączenie społeczne i gospodarcze przyczyniają się do zwalczania tego zjawiska w Europie. Jestem zaszczycony, że mogę pogratulować szanownym laureatom ich dokonań. Pragnę skorzystać z okazji i w imieniu moich kolegów reprezentujących europejskie społeczeństwo obywatelskie w strukturach unijnych wyrazić uznanie wszystkim niezłomnym ludziom, którzy w swoich krajach niosą pomoc cierpiącym, przeciwdziałają ubóstwu lub wręcz je likwidują – powiedział przewodniczący EKES-u Georges Dassis.