English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Wiceprezydent Janusz Pietkiewicz wziął udział w misji Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ws. migracji i uchodźców

17-12-2015

W odpowiedzi na obecny kryzys migracyjny w UE Komitet postanowił wysłać 3-osobowe delegacje do 11 krajów UE, które najbardziej odczuwają napływ uchodźców – tj.: Węgier, Polski, Grecji, Niemiec, Austrii, Słowenii, Bułgarii, Szwecji, Włoch, Chorwacji i na Maltę – a także do Turcji. Celem tych misji są: sprawdzenie warunków, w jakich przebywają uchodźcy, ocena szans ich integracji ze społeczeństwem oraz poszukiwanie rozwiązań, jakie UE może jeszcze wdrożyć, aby przezwyciężyć impas w polityce imigracyjnej. W misji na Węgry w dniach 17-18 grudnia 2015 r. udział wziął Wiceprezydent Pracodawców RP Janusz Pietkiewicz.

 

Członkowie delegacji Komitetu odbyli spotkania z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego aktywnie zaangażowanymi w sprawy migrantów i uchodźców, wizyty w obozach dla uchodźców, a także spotkania z migrantami szukającymi azylu w Europie. Ma to posłużyć zbadaniu potrzeb uchodźców i migrantów oraz analizie problemów, z którymi muszą się zmierzyć. Komitet wychodzi z założenia, iż migranci są ludźmi z dokładnie takimi samymi prawami jak obywatele UE – i muszą one być przestrzegane, niezależnie od statusu prawnego danej osoby. W związku z tym EKES jest zaniepokojony wzrostem nietolerancji, rasizmu i ksenofobii wobec imigrantów w Europie.

 

Rezultatem misji Komitetu do 12 krajów i wniosków delegatów z ich wizyt ma być opracowanie strategii kompleksowej, wspólnej europejskiej polityki imigracyjnej. UE zamierza stworzyć ujednoliconą, długoterminową strategię, która skutecznie i humanitarnie poradziłaby sobie z tak wysoką falą migracji. Skorzystać na niej mają zarówno imigranci, jak i obywatele europejscy. Aby osiągnąć ten cel, społeczeństwo europejskie musi się wykazać zaangażowaniem i pozostać solidarne wobec kwestii imigrantów. Ponadto zharmonizowana polityka imigracyjna może przynieść Europie długoterminowe korzyści ekonomiczne. Biorąc pod uwagę sytuację demograficzną w UE, starzenie się społeczeństwa i sytuację na rynku pracy, legalna imigracja pracowników i rodzin pochodzących z państw trzecich może być jednym ze sposobów radzenia sobie z niedoborami na rynku pracy.

 

Renata Karwowska, specjalista ds. zagranicznych