English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Spotkanie stałej grupy EKES-u ds. europejskiej wspólnoty energetycznej

17-12-2015

Dnia 18 grudnia 2015 r., z udziałem Pracodawców RP, odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie stałej grupy EKES-u ds. europejskiej wspólnoty energetycznej.

 

Spotkanie koncentrowało się wokół tematów:

  1. europejskiego dialogu energetycznego,
  2. programu prac w 2016 r.

 

Druga kwestia wiąże się z koniecznością wypełnienia głównych celów założycielskich grupy oraz zadań wpisujących się w program prac sekcji TEN. W związku z tym w przyszłym roku grupa będzie pracowała nad następującymi blokami tematycznymi:

 

  • Promocja wzmożonej koordynacji europejskiej

Wydaje się ona szczególnie ważna ze względu na negatywne skutki polityki na szczeblu krajowym. Prowadzą one m.in. do fragmentacji rynku, zakłóceń konkurencji oraz związanych z nimi strat wydajności, a także zwiększają niepewność dostaw (np. w przypadku dwustronnych umów międzyrządowych z zewnętrznymi dostawcami gazu). Pomimo iż EKES wydaje się wspierać Komisję ws. unii energetycznej, istotne jest to, aby spojrzeć na temat krytycznie, podkreślając interesy kluczowych elementów społeczeństwa obywatelskiego – konsumentów i grup narażonych na ubóstwo energetyczne. Równie ważne wydaje się ustosunkowanie do tej kwestii w kontekście sprawiedliwości społecznej i nierówności w stosunku do udziału w rynku energii.

 

  • Promowanie zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w kwestie energetyczne w ramach Europejskiego Dialogu Energetycznego

Wraz z przejściem na zliberalizowane rynki i wzrostem zdecentralizowanych odnawialnych źródeł energii, obywatele są w coraz większym stopniu narażeni na ryzyko: zmienności cen, ubóstwa energetycznego czy zawodnego zasilania. Oni również powinni więc promować efektywność energetyczną i oszczędności, a także zdecentralizowane wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych.

 

Specjalna stała grupa sekcji TEN ds. wspólnoty energetycznej powstała w marcu 2012 r. i jest forum opracowującym długofalowe działania strategiczne, mające pomóc we wdrażaniu projektu Europejskiej Unii Energetycznej (projekt zlecony przez Komisarza Junckera w lutym 2015 r.). Ponadto jej działania mają się przyczyniać do transformacji energetycznej w kierunku europejskiego systemu energetycznego wytwarzającego energię niezawodnie, w przystępnych i konkurencyjnych cenach oraz ze źródeł niskoemisyjnych. Tak nakreślona długoterminowa wizja – oparta na konkretnych propozycjach politycznych – stwarza spójny oraz widoczny profil EKES-u w kwestii wyzwań energetycznych.

 

Grupa za cel obiera sobie europeizację polityki energetycznej, łączenie zasobów i odpowiedniego zarządzania oraz wdrażanie tej polityki. Tylko kompleksowe podejście może uczynić tę strategię bardziej efektywną, pomóc zredukować koszty oraz przynieść wartość dla obywateli i podnieść status UE w porównaniu z innymi partnerami międzynarodowymi.

 

Renata Karwowska, specjalista ds. zagranicznych