English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

EKES dyskutuje o reprezentacji strefy euro na forum międzynarodowym

18-12-2015

W poniedziałek, 21.12.2015 r., Pracodawcy RP wezmą udział w pracach Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli nad opinią dotyczącą reprezentacji strefy euro na forum międzynarodowym.

 

Grupa analityczna podczas pierwszego spotkania będzie pracowała nad opinią na temat ostatnio wydanych dokumentów:

  1. Komunikatu KE: „Plan działania na rzecz bardziej spójnej zewnętrznej reprezentacji strefy euro na formach międzynarodowych”;
  2. Wniosku o przyjęcie decyzji Rady określającej środki na rzecz stopniowego ustanowienia jednolitej reprezentacji strefy euro w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

 

W komunikacie KE przedstawiono plan działania prowadzący do zapewnienia coraz bardziej jednolitej zewnętrznej reprezentacji unii gospodarczo-walutowej. Wezwał do tego również Parlament Europejski.

 

Pozostaje ona wciąż szczególnie rozdrobniona w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW), który z uwagi na swoje instrumenty pożyczkowe i nadzór jest głównym podmiotem instytucjonalnym globalnego zarządzania gospodarczego. W związku z tym Komisja przedstawiła równolegle wniosek ustawodawczy określający środki, które mają być przeznaczone na ustanowienie spójnej reprezentacji strefy euro w MFW.

 

Postępy, jakie poczyniono w zakresie dalszej integracji wewnętrznej strefy euro, muszą być przenoszone na arenę zewnętrzną – w szczególności poprzez dążenie do osiągnięcia jednolitej zewnętrznej reprezentacji gospodarczej. Musi ona zyskać większą spójność, aby umożliwić strefie euro odgrywanie aktywniejszej roli w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz skuteczne kształtowanie jej przyszłej roli w strukturze światowego systemu finansowego.

 

W spotkaniu bierze udział Jakub Jasiński, Dyrektor Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP.

 

Renata Karwowska, specjalista ds. zagranicznych