English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Pracodawcy RP dyskutują nad dokończeniem budowy unii gospodarczej i walutowej

14-01-2016

W ślad za grudniowym spotkaniem grupy analitycznej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, dotyczącym reprezentacji strefy euro na forum międzynarodowym, Pracodawcy RP biorą udział również w dyskusji nad dokończeniem budowy unii gospodarczej i walutowej (UGW). 13 stycznia w Brukseli w spotkaniu na ten temat uczestniczył Wiceprezydent Janusz Pietkiewicz.

 

Jednolita reprezentacja strefy euro na zewnątrz, a zwłaszcza w instytucjach międzynarodowych – takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy – stanowi jeden z czterech środków, które mają doprowadzić do realizacji etapu „pogłębiania UGW przez działanie”, w terminie do wiosny 2017 r. Pozostałe instrumenty to: zmienione podejście do europejskiego semestru, usprawniony zestaw narzędzi zarządzania gospodarczego, a także tworzenie unii finansowej. Komponenty te są ukierunkowane na utworzenie prawdziwej UGW, czemu powinny towarzyszyć postępy na trzech innych polach: unii finansowej, unii fiskalnej oraz unii politycznej.

 

Grupa pracująca nad opinią Komitetu o dokończeniu budowy UGW powstała w odniesieniu do komunikatu Komisji Europejskiej (KE) w tej sprawie. Dokument został stworzony przez pięciu przewodniczących (KE, szczytu państw strefy euro, Eurogrupy, Europejskiego Banku Centralnego oraz Parlamentu Europejskiego), w odpowiedzi na potrzebę wdrożenia założeń mających doprowadzić do konsolidacji strefy euro do wiosny 2017 r. Wśród narzędzi mających przyczynić się do realizacji tego etapu na szczególną uwagę zasługują: krajowe rady ds. konkurencyjności oraz niezależna doradcza Europejska Rada Budżetowa. Ta ostatnia składałaby się z pięciu ekspertów zewnętrznych i miałaby oceniać stopień wdrażania unijnych ram budżetowych, przypadki nieprzestrzegania zasad przez państwa członkowskie, a także adekwatność kursu polityki budżetowej w strefie euro i na poziomie krajowym.

 

Pierwszy etap „pogłębiania przez działanie” zwieńczony zostanie wydaniem przez KE białej księgi, w której opisane będą dalsze działania niezbędne do realizacji drugiego etapu „ukończenia unii gospodarczo-walutowej”. W tym stadium powinny zostać uzgodnione środki, które posłużą zakończeniu budowy struktury gospodarczej i instytucjonalnej UGW.

 

Poniżej znajdą Państwo sprawozdanie Jeana-Claude’a Junckera, Donalda Tuska, Jeroena Dijsselbloema, Mario Draghiego i Martina Schulza z 22 czerwca 2015 r. (w języku angielskim) oraz komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Europejskiego Banku Centralnego w sprawie działań na rzecz dokończenia budowy unii gospodarczej i walutowej.

 

Renata Karwowska, specjalista ds. zagranicznych