English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

513. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli

15-01-2016

W dniach 20–21 stycznia 2016 r. odbędzie się 513. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u) w Brukseli. Wezmą w niej udział członkowie Komitetu: Prezydent Andrzej Malinowski oraz Wiceprezydent Janusz Pietkiewicz.

 

Styczniowa sesja plenarna Komitetu będzie upływać pod hasłem dwóch debat. Pierwsza z nich – z udziałem Miguela Ariasa Cañetego, Komisarza ds. działań w dziedzinie klimatu i energii – dotyczyć będzie podsumowania i wniosków z konferencji COP21, zaś druga podejmie temat roli zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w procesie transformacji demokratycznej – na przykładzie Tunezji. Podczas drugiej dyskusji wystąpią przedstawiciele tzw. kwartetu tunezyjskiego, laureata pokojowej Nagrody Nobla.

 

Ponadto Komitet pochyli się nad opiniami odnośnie do nowego projektu na rynku energii oraz ram prawnych dla sekurytyzacji. EKES podkreśla znaczenie nowego projektu rynku energii, który przyczyni się do osiągnięcia ambitnych celów politycznych Unii Europejskiej związanych z klimatem – chodzi przede wszystkim o rozbudowę odnawialnych źródeł energii. Komitet uznaje, że środki zaproponowane przez Komisję Europejską – np. ustanowienie rynku intraday czy usunięcie przepisów krajowych zakłócających działanie rynku – są krokiem we właściwym kierunku. Niemniej jednak EKES chciałby, aby cele Komisji były ambitniejsze, szczególnie w zakresie zapewnienia tego, że ​​ceny energii stają się bardziej przejrzyste i odzwierciedlają faktyczną generację kosztów. Z kolei konsumenci powinni otrzymywać odpowiednie informacje i zasoby, aby stać się aktywnymi uczestnikami rynku. Należy też zidentyfikować i usunąć przeszkody w dostępie do rynku dla powstających lokalnych „prosumentów”.

 

Jeśli chodzi o ramy prawne dla sekurytyzacji, to Komitet z zadowoleniem przyjmuje propozycję ustanowienia prostego, przejrzystego i znormalizowanego systemu – co jest ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. Zdaniem EKES-u drobni inwestorzy i konsumenci nie powinni mieć dostępu do sekurytyzacji z powodu złożoności procesu i wysokiego ryzyka działania na tym polu. W związku z tym wzywa do umieszczenia tego wyraźnego zakazu w tekście rozporządzenia PE i Rady.