English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Komisja Europejska przyznaje coroczne nagrody „Złote gwiazdy aktywnego obywatelstwa europejskiego”.

18-12-2009

W dniu 16 grudnia br. w Brukseli Komisja Europejska przyznała "Złote gwiazdy aktywnego obywatelstwa europejskiego", ośmiu wybranym w tym roku projektom. W dwóch z nich uczestniczyli Polacy.


„Złote gwiazdy” są oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym co roku projektom finansowanym w ramach programu „Europa dla obywateli”, którego celem jest angażowanie obywateli w budowanie UE. Od chwili jego uruchomienia w 2007 r. w programie co roku bierze udział prawie milion bezpośrednich uczestników. Mają oni dzięki niemu okazję, aby zastanowić się nad swoją wspólną tożsamością poprzez odkrywanie różnic i podobieństw kulturowych w stosunku do obywateli z innych części Europy. Poprzez wymianę między miastami partnerskimi oraz projekty dotyczące transeuropejskiego społeczeństwa obywatelskiego lub pielęgnujące pamięć o przeszłości, program „Europa dla obywateli” zdecydowanie przyczynia się do stworzenia europejskiej przestrzeni publicznej.


Przed uroczystością odbyła się konferencja, która była okazją do dyskusji na temat aktywnej postawy obywatelskiej realizowanej poprzez wolontariat oraz jej znaczenia dla Europy. Konferencja ta, wyznacza początek mobilizacji obywateli pod kątem Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską w 2011 r. Europejski Rok 2011 jest polityczną inicjatywą Komisji Europejskiej podjętą w odpowiedzi na silną potrzebę europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego, aby zwrócić uwagę na bardzo znaczący potencjał wolontariatu oraz dla uczczenia 10. rocznicy Międzynarodowego Roku Wolontariatu zorganizowanego przez Narody Zjednoczone w 2001 r. Jego celem jest podniesienie świadomości znaczenia wolontariatu, zwiększenie uznania dla wolontariuszy, intensyfikację dyskusji i wymiany praktyk w celu ulepszenia przepisów dotyczących wolontariatu oraz stworzenia lepszych warunków dla jego działalności w Unii Europejskiej.