English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Spotkanie grupy analitycznej EKES ds. polityki energetycznej

12-02-2016

Po intensywnej pracy Pracodawców RP nad opiniami Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczącymi dokończenia budowy unii gospodarczo-walutowej oraz zewnętrznej reprezentacji strefy euro, przyszedł czas na kolejne merytoryczne zaangażowanie – tym razem w sprawy europejskiej polityki energetycznej.
 

W poniedziałek 15.02.2016 r. odbędzie się pierwsze spotkanie grupy analitycznej opracowującej opinię Komitetu na temat zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej. W spotkaniu udział weźmie Wiceprezydent Pracodawców RP, Janusz Pietkiewicz.

 

Dla UE silna pozycja w obszarze energii wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjnością oraz realizacją potrzeb konsumentów. Elementem zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego oraz ograniczenia zależności od importu (UE zgodnie z danymi z 2013 r. importuje ponad 53,2 % energii, w tym 44,2% paliw stałych, 87,4% ropy i produktów ropopochodnych, 65,3% gazu ziemnego) są m.in. inwestycje w odnawialne źródła energii, badania i rozwój (zapewniające dostęp do innowacyjnych narzędzi zwiększających efektywność i obniżających koszty produkcji energii) oraz dywersyfikacja dostaw. Ostatnia jest kluczowym zagadnieniem stosunków zewnętrznych. W związku z tym członkowie grupy „Wymiar zewnętrzny europejskiej polityki energetycznej” będą dyskutować o relacjach ze stronami trzecimi np. Norwegią, potencjałem Morza Śródziemnego (w związku z odkryciem zasobów gazu u wybrzeży Egiptu w 2015 r.), zacieśnieniu powiązań energetycznych z Azją Środkową, połączeniu regionu Morza Kaspijskiego z rynkiem unijnym, transatlantyckim partnerstwie handlowo-inwestycyjnym czy wzmocnieniu partnerstwa z Kanadą, Turcją i Algierią.

 

W związku z tym EKES w swej opinii będzie wzywać państwa członkowskie do skoordynowania indywidualnych interesów energetycznych, a także utrzymania wzajemnej solidarności i przejrzystości, poprzez wdrażanie proaktywnych inicjatyw oraz za pośrednictwem umów ze stronami trzecimi. Ważnym elementem relacji zewnętrznych dotyczących polityki energetycznej jest także plan działania w sprawie dyplomacji energetycznej, ogłoszony przez Radę do Spraw Zagranicznych w lipcu 2015 r. Założeniem tego planu jest osiąganie celów energetycznych w sposób zrównoważony, poprzez współpracę państw członkowskich oraz promocję europejskich interesów energetycznych w stosunkach z państwami trzecimi. Plan zakłada także umacnianie Wspólnoty Energetycznej – instrumentu prawnie wiążącego i upowszechniającego zasady wewnętrznego rynku energii UE. Poza Wspólnotą Energetyczną, dzięki której kraje sąsiednie przyjmują unijny dorobek energetyczny, ważna jest także Platforma 3 poświęcona bezpieczeństwu energetycznemu Partnerstwa Wschodniego i integracji rynków za pomocą połączeń systemowych gazu oraz ropy.

 

Ponadto Komitet w swojej opinii pragnie podkreślić istotną rolę unijnego wspólnego rynku energii, jako aspektu wewnętrznego mającego bezpośredni wpływ na efektywniejsze podejście do kwestii zewnętrznych.


EKES podczas prac nad tą opinią będzie dyskutować również o zmniejszeniu podatności UE na zewnętrzne oddziaływania oraz o wzroście jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

 

Renata Karwowska, specjalista ds. zagranicznych