English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Posiedzenia sekcji EKES-u ds. unii gospodarczej i walutowej oraz ds. transportu, energii, infrastruktury i społ. informacyjnego

07-03-2016

W dniach 3-4 marca br. w posiedzeniach sekcji ds. unii gospodarczej i walutowej (ECO) oraz ds. transportu, energii, infrastruktury, społeczeństwa informacyjnego (TEN) Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego udział wziął Andrzej Malinowski Prezydent Pracodawców RP.

Podczas pierwszego ze spotkań sekcja przyjęła dwie opinie, nad którymi pracowali Pracodawcy RP w ostatnim czasie. Jedna dotyczyła działań na rzecz dokończenia budowy unii gospodarczej i walutowej (UGW), a druga traktowała o zewnętrznej reprezentacji strefy euro. Ostatnim etapem zatwierdzenia opinii będzie jej przyjęcie przez Komitet podczas zbliżającej się sesji plenarnej w dniach 16-17 marca 2016 r.

Opinia o pracach na rzecz dokończenia UGW stanowi kompleksowe spojrzenie na komunikat KE ws. strefy euro i podnosi m.in. kwestie: semestru europejskiego i ogólnego porozumienia w sprawie zarządzania gospodarczego, zewnętrznej reprezentacji strefy euro, unii finansowej, drugiego etapu UGW oraz zagadnienie legitymacji demokratycznej procesu.


Z kolei zewnętrzna reprezentacja strefy euro, której dotyczy druga opinia, zdaniem Komitetu powinna być skuteczniejsza i bardziej wyeksponowana w międzynarodowych instytucjach finansowych zwłaszcza w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW) – w którym UE docelowo chciałaby mieć 1 przedstawiciela do 2025 r. Silna i spójna reprezentacja strefy euro powinna być także widoczna w innych instytucjach, jak np. w Banku Rozrachunków Międzynarodowych czy OECD, a także w grupach G-7 i G-20 oraz w Banku Światowym. Poprawa zewnętrznej reprezentacji wzmocniłaby jednostkę walutową UE w światowej gospodarce, jak również filar polityczny, który przynosi większe ujednolicenie modeli  polityk gospodarczych poszczególnych państw członkowskich.

Natomiast podczas posiedzenia sekcji TEN, które miało miejsce 4 marca br., dyskutowano przede wszystkim o  kształtowaniu polityki  sekcji w oparciu o fakty i badania. Członkowie Komitetu debatowali na tematy: magazynowania energii i bezpieczeństwa energetycznego, dekarbonizacji transportu oraz cyfrowej transformacji gospodarki (innowacjach w dziedzinie edukacji, umiejętności cyfrowych i następstw pod względem zatrudnienia).