English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Mikrokredyt bardziej dostępny na rynku pracy

22-12-2009

W dniu 15 grudnia br. Parlament Europejski poparł projekt stworzenia nowego instrumentu wsparcia finansowego dla osób zagrożonych utratą pracy i pragnących założyć własne przedsiębiorstwo.


Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego ma przede wszystkim ułatwić uzyskiwanie mikrokredytu w wysokości do 25 tysięcy euro na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie małych przedsiębiorstw, zatrudniających poniżej dziesięciu osób i z obrotem nieprzekraczającym 2 miliony euro. Dziś trudno uzyskać pożyczkę na takie przedsięwzięcie. Nowy instrument ułatwi dostęp do mikrokredytów przedsiębiorcom, dla których konwencjonalne kredyty bywają trudno dostępne.


Przyjmując stanowisko posłanki Kingi Göncz, Parlament Europejski poparł propozycję przewidującą wyasygnowanie 100 milionów euro na sfinansowanie nowego instrumentu mikrofinansowego na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego. Parlament postanowił, że środki nie będą pochodzić z istniejącego już programu Progress, który służy za podstawę prawną dla różnych wydatków UE w dziedzinie polityki społecznej i zatrudnienia. Zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym z 2006 r., na program Progress przyznano dodatkową kwotę w wysokości 114 milionów euro. O przyznanie tej dodatkowej kwoty zwrócił się Parlament Europejski.


Czteroletni program powinien wejść w życie 1 stycznia 2010. Będą mogły z niego skorzystać instytucje w państwach członkowskich, które udzielają kredytów osobom fizycznym i drobnym przedsiębiorcom. Do ich dyspozycji przedstawione zostanie łącznie 100 milionów euro w okresie 4 lat, którymi zarządzać będą wspólnie z grupą EBI (Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny).