English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Spotkanie B20 i G20 w Waszyngtonie

21-04-2016

 

Od prawej: Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP ; Yu Ping, Sherpa B20 China; Janusz Pietkiewicz, Wiceprezydent Pracodawców RP

 

W dniach 16-17 kwietnia br. przedstawiciele Pracodawców RP – Prezydent Andrzej Malinowski oraz Wiceprezydent Janusz Pietkiewicz brali udział w licznych posiedzeniach grup zadaniowych B20 oraz spotkaniach Ministrów Finansów G20 w Waszyngtonie, które towarzyszyły sesjom wiosennym Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego.

 

Daniel Funes de Rioja, Prezydent Międzynarodowej Organizacji Pracodawców, do której należą Pracodawcy RP jako jedyna organizacja pracodawców z Polski, przedstawił stanowisko, iż kluczem do osiągnięcia wzrostu gospodarczego i stabilności społecznej G20 są reformy strukturalne. Wyraził również zaniepokojenie związane z obecnym opóźnieniem ich wprowadzenia, co wiąże się z ryzykiem przeistoczenia się już dużego problemu dotyczącego rynku pracy, w ogromny kryzys społeczny. Zaakcentował także, iż głównym problemem wpływającym na stabilność społeczną jest wciąż niewystarczająca liczba miejsc pracy w stosunku do popytu generowanego głównie przez młodych ludzi.

 

Zdaniem pracodawców reformy strukturalne powinny tworzyć sprzyjające warunki dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, ułatwiając im zatrudnianie. Celem pilnych reform, do których nawołują jest wzrost liczby miejsc pracy, które przyczynią się do wzrostu PKB, a także lepsze dopasowanie systemów kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy.