English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Kryzys finansowy i rola OECD

06-01-2009

Kryzys finansowy i rola OECD

Przywrócenie wzrostu gospodarczego w obliczu obecnego, bezprecedensowego kryzysu finansowego to ogromne wyzwanie dla światowych przywódców, będące globalnym priorytetem. Kryzys powoduje globalne spowolnienie gospodarcze i wzrost bezrobocia. Rządy i banki centralne muszą w dalszym ciągu podejmować stanowcze działania aby ustabilizować system.

 

Przywrócenie wzrostu gospodarczego w obliczu obecnego, bezprecedensowego kryzysu finansowego to ogromne wyzwanie dla światowych przywódców, będące globalnym priorytetem. Kryzys powoduje globalne spowolnienie gospodarcze i wzrost bezrobocia. Rządy i banki centralne muszą w dalszym ciągu podejmować stanowcze działania aby ustabilizować system.

 

Poza zwalczaniem skutków kryzysu, politycy muszą tworzyć rozwiązania, które ustabilizują rynki finansowe. Przywódcy grupy G20 zobowiązali się do współpracy w celu wprowadzenia niezbędnych reform, które stworzą bardziej prężny system finansowy. Dlatego też, dziś bardziej niż kiedykolwiek, świat potrzebuje ekspertyz i rekomendacji Organizacji ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), które pozwolą podejmować oparte na faktach decyzje gospodarcze.
Podczas dyskusji na temat kryzysu finansowego na corocznej Naradzie z Komitetem ds. Łączności OECD, która odbyła się 3 grudnia b.r., Komitet Doradczy Biznesu i Przemysłu przy OECD (BIAC), przekazał Ambasadorom OECD, że organizacja jest naturalnym forum, które ma pomagać rządom w rozwijaniu średnio- i długoterminowych rozwiązań politycznych – dzięki posiadanemu przez nią doświadczeniu w zagadnieniach takich jak: polityka gospodarcza, zarządzanie korporacyjne, rynki finansowe, handel międzynarodowy i inwestycje oraz polityka konkurencji. BIAC skomentował także szkic dokumentu przygotowany przez OECD: „Strategiczna Odpowiedź na Kryzys Finansowy i Gospodarczy” (Strategic Response on the Financial and Economic Crisis), oceniając go jako pozytywny krok w kierunku zdefiniowania roli Organizacji i źródło wartościowych uwag dla Planu Działań G20.

 

Zadaniem do wykonania na teraz, jest budowa zdrowego modelu zarządzania i struktury nadzorczej, przy jednoczesnym zachowaniu zdrowego balansu między rządami i rynkami. Z powodu kryzysu finansowego i planowanych interwencji finansowych, rządy będą potrzebowały odpowiednich strategii, aby mogły się one wycofać się z sektora prywatnego i przywrócić wydajne gospodarki rynkowe.
Ważne jest, aby politycy zajmujący się zagadnieniami nadzorczymi mieli na uwadze, że w konkurencyjnej gospodarce ryzyko jest konieczne do tworzenia innowacji i stymulowania wzrostu. Analogicznie, protekcjonizm jest kompletnie chybioną reakcją na kryzysy finansowe i gospodarcze. Kluczem to przywrócenia wzrostu jest utrzymywanie otwartych rynków.
BIAC jest gotowy wspierać OECD w zadaniach związanych z kryzysem gospodarczym, poprzez coraz większy wkład biznesowy.