English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Prawa własności intelektualnej

28-06-2010

W dniu 23 czerwca br. komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego, wręczyli nagrody zwycięzcom organizowanego z myślą o szkołach „Prawdziwego konkursu o podróbkach”. Celem zorganizowanego przez Parlament Europejski i Komisję konkursu było zaprojektowanie logo lub plakatów dla europejskiego obserwatorium zajmującego się zjawiskiem podrabiania i piractwa. Konkurs był pierwszym etapem szeroko zakrojonej kampanii edukacyjnej zainicjowanej przez Unię Europejską, mającej na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z podrabianiem produktów i szkodliwych skutków tego zjawiska dla konsumentów i gospodarki.

 

Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, Michel Barnier, powiedział: „Cieszy mnie duże zainteresowanie, jakie konkurs wzbudził wśród młodego pokolenia. Każdy obywatel, niezależnie od wieku, może zwalczać handel podrobionymi towarami, który zagraża naszemu bezpieczeństwu i zdrowiu, a także dobrej kondycji naszej gospodarki. Wspólne podejmowanie inicjatyw jest niezwykle istotne dla zwalczania tego jakże szkodliwego zjawiska. Podnoszenie świadomości oraz edukacja dzieci i młodzieży w zakresie niebezpieczeństw związanych z kupowaniem i używaniem podrabianych produktów ma kluczowe znaczenie. Konkurs pokazał, że środki ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej niekoniecznie muszą mieć charakter represyjny, ale mogą być rzeczywiście zabawne i atrakcyjne. W ten sposób pomożemy nowemu pokoleniu unijnych konsumentów lepiej zrozumieć ten problem”.
 
„Prawdziwy konkurs o podróbkach” był prowadzony w całej Unii Europejskiej od marca do czerwca tego roku. Jego adresatami były dzieci i młodzież w wieku od 10 do 15 lat. Uczniowie z całej Europy, oprócz zaprojektowania loga dla europejskiego obserwatorium, przygotować mogli: plakat, krótki film, grę, komiks lub inny materiał edukacyjny pokazujący skutki tego zjawiska.  
 
W ciągu ostatnich dziesięciu lat gwałtowny rozwój podrabiania towarów i piractwa stał się jednym z najpoważniejszych problemów, z jakimi boryka się światowy biznes. Jeszcze dwadzieścia lat temu podrabianie mogło być uznawane za problem dotyczący głównie producentów markowej odzieży, zegarków i drogich torebek. Obecnie produkcja podrabianych towarów dotyczy również sprzętu elektrycznego, części samochodowych i zabawek, a nawet lekarstw.