English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Wpływ handlu na zatrudnienie

09-08-2010

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) zorganizowała nowy projekt finansowany przez Unię Europejską (EuropeAid Program). Projekt, który rozpoczął się w 2009 roku i będzie trwał do 2013 roku, wdrażany jest przez sektor ds. zatrudnienia Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz Międzynarodowe Centrum Handlowe, które prowadzą szkolenia w czterech wybranych krajach: Bangladeszu, Benin, Gwatemali oraz Indonezji.


Projekt ma na celu analizę i opracowanie wspólnej polityki handlowej oraz rynku pracy, które rozwiązywałyby problemy związane z wyzwaniem dotyczącym dostosowania pracowników i pracodawców do obecnej gospodarki, a także zwiększały możliwości tworzenia dobrych warunków zatrudnienia w krajach rozwijających się. W ramach tej inicjatywy zostaną podjęte działania na poziomie globalnym w czterech wybranych państwach w celu zwiększenia zdolności polityków, naukowców i partnerów społecznych do oceny i monitoringu wpływu handlu na zatrudnienie.


Głównymi celami projektu są:
• doprowadzenie do rozwoju narzędzi wiedzy potrzebnej do wspierania i sformułowania wspólnej polityki handlowej i polityki rynku pracy na poziomie krajowym (na podstawie rzetelnych danych i diagnoz z zaangażowaniem partnerów społecznych).
• wzmocnienie zdolności polityków, naukowców i partnerów społecznych wybranych krajów w celu dokonania oceny skutków zmian polityki handlowej w zakresie zatrudnienia, aby wyeliminować negatywne tendencje w jego rozwoju.


Więcej informacji