English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Milenijne Cele Rozwoju

09-08-2010

W dniach 20 - 22 września br. odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych poświęcone przyspieszeniu realizacji Milenijnych Celów Rozwoju 2015.

 

Międzynarodowa Organizacja Pracy, Światowy Program Żywnościowy oraz Organizacja Żywności i Rolnictwa, przy współpracy z innymi agendami Narodów Zjednoczonych i Banku Światowego wspólnie koordynowała sprawozdanie na temat Milenijnych Celów Rozwoju 1 - celem którego jest wyeliminowanie ubóstwa i głodu.

 

MOP przekazała również materiały do sprawozdania Milenijne Cele Rozwoju 2 - o osiągnięciu powszechnej edukacji podstawowej; 3 - o promowaniu równości płciowej i awansu społecznego dla kobiet, jak i również - Milenijne Cele Rozwoju 6 - o walce z HIV/AIDS, malarią i innymi chorobami.