English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Reformy Sektora Finansowego

22-09-2010

 

Nadchodzące miesiące będą dla programu reform sektora finansowego ważnym sprawdzianem. Jesienią Unia Europejska będzie kontynuować reorganizację europejskiego finansowego systemu regulacyjnego. Wprowadzono już wiele ważnych środków, np. w zakresie lepszego nadzoru nad agencjami ratingowymi i ograniczenia premii wypłacanych przez banki i przedsiębiorstwa inwestycyjne. Wciąż jednak pozostaje dużo do zrobienia w 2010 r.
 
Na ostateczne zatwierdzenie czeka kilka ważnych aktów prawnych, a inne są jeszcze w trakcie opracowywania. Do końca tego roku Komisja zamierza przedstawić większość wniosków ustawodawczych w ramach reformy i wzywa kraje UE oraz Parlament Europejski do przyjęcia ich przed końcem 2011 r.
 
W chwili obecnej rządy krajów Unia Europejska i Parlament Europejski są bardzo bliskie osiągnięcia ostatecznego porozumienia w sprawie nowego europejskiego systemu nadzoru finansowego. W jego ramach zostanie utworzona rada monitorująca ogólne zagrożenia dla stabilności systemu finansowego UE oraz trzy nowe europejskie organy nadzoru. Będą one zajmować się kontrolą i koordynacją krajowych organów nadzoru rynku bankowego, ubezpieczeniowego oraz finansowego.
 
Kolejny ważny projekt ustawodawczy będący w trakcie negocjacji dotyczy regulacji w zakresie funduszy hedgingowych i innych alternatywnych funduszy inwestycyjnych, wykorzystywanych przez inwestorów profesjonalnych i instytucjonalnych.
 
Ponadto zgodnie z pracami, które podjęto już na szczeblu międzynarodowym, UE dokonuje przeglądu wymogów kapitałowych dla banków i przedsiębiorstw inwestycyjnych. Chce w ten sposób zapewnić, że wszystkie instytucje finansowe dysponują rezerwami kapitałowymi na odpowiednim poziomie. Choć aktualnie obowiązujące w tym zakresie prawodawstwo było już dwukrotnie zmieniane z powodu kryzysu finansowego, potrzebne są dalsze zmiany.