English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Irackie Międzynarodowe Targi Handlowe Technologii Budowlanych, Materiałów Budowlanych i Sprzętu

24-09-2010

W dniach 27 - 30 września 2010 r. odbędą się w Bagdadzie 3. Irackie Międzynarodowe Targi Handlowe Technologii Budowlanych, Materiałów Budowlanych i Sprzętu.

 

Wysiłki inwestycyjne Iraku skupiają się obecnie na odbudowie kraju z udziałem inwestorów zagranicznych oraz sektora prywatnego. Na projekty budowlane przeznaczono aż 70 miliardów dolarów, które władze Iraku zamierzają zainwestować w różnych kluczowych sektorach: 25 mld dolarów w projekty mieszkaniowe, 8 mld dolarów w transport i ponad 5,5 mld dolarów w wodociągi i kanalizację.

Irak koncentruje się obecnie na odbudowie podstawowej infrastruktury, takiej jak elektrownie, wodociągi, infrastruktura transportowa i mieszkaniowa. Rząd iracki publicznie wyraził potrzebę udziału inwestorów zagranicznych w celu osiągnięcia założonych celów. Prawo regulujące udział zagranicznych inwestorów zostało zmienione w 2009 r. i nowe uregulowania przyciągają inwestycje zagraniczne do Iraku oferując konkretne benefity dla inwestorów:

• 10 lat zwolnienia z podatków;
• możliwość repatriacji inwestycji i zysków z inwestycji;
• prawo do zatrudnienia zagranicznych pracowników;
• trzy lata zwolnień z opłat przywozowych na niezbędny sprzęt;
• gwarancje, że rząd nie doprowadzi do nacjonalizacji lub konfiskaty inwestycji.

O atrakcyjności inwestycyjnej Iraku świadczą czynniki populacyjne i niewystarczająca podaż mieszkań. W 2025 r. populacja urośnie do 40 mln, a Irak będzie potrzebował dużej liczby nowych mieszkań w stosunkowo krótkim czasie. Ministerstwo Mieszkalnictwa i Budownictwa szacuje, że aż 2 mln nowych domów będą niezbędne do 2015 r., a 85% zapotrzebowania winno być zrealizowane przez sektor prywatny. Według irackiej Narodowej Komisji Inwestycyjnej (NIC), prywatne inwestycje w tym sektorze muszą osiągnąć 40 miliardów już w 2010 roku. Współpraca z lokalnymi deweloperami pozwoli cudzoziemcom ominąć problemy wynikające z wchodzenia na nowy rynek. Co więcej, Irak wierzy, iż spowolnienie na rynkach konkurencyjnych, zwłaszcza w rejonie Zatoki Perskiej, stanowi doskonałą okazję dla zagranicznych inwestorów.

Wielkie szanse istnieją w sektorze materiałów budowlanych. Do Iraku przywozi się większość materiałów budowlanych, w tym cement. Rodzima produkcja cementu pokrywa tylko 25% popytu krajowego.

Od 2003 r. zużycie energii elektrycznej w Iraku stale wzrastała co najmniej 15% rocznie. System dystrybucji w Iraku ledwo pokrywa połowę szczytowego zapotrzebowania na energię. Aby odpowiedzieć na rosnący popyt i braki w zaopatrzeniu Ministerstwo Energii Elektrycznej (MG) przedstawiło jeden z najbardziej ambitnych programów rozbudowy systemu elektroenergetycznego wymagający co najmniej siedmiu miliardów dolarów. Iracka Rada Reprezentantów rozważa także projekty ustawy umożliwiające zaangażowanie krajowych i zagranicznych firm prywatnych w produkcji energii elektrycznej.

Także system transportu Iraku wymaga inwestycji. Konieczne są usprawnienia transportu powietrznego, morskiego, drogowego i w sektorze usług towarowego transportu kolejowego. Irak dysponuje siecią 44 tysięcy kilometrów dróg i autostrad, z czego 85% zostało wybudowanych w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku i od tamtej pory nie były w zasadzie konserwowane.. Koszt rehabilitacji infrastruktury drogowej szacuje się na milion dolarów za kilometr, a całkowity koszt zapewne przekroczy łącznie 40 mld dolarów.

 

Zainteresowanych udziałem w Targach i inwestycjami w Iraku polecamy kontakt z organizatorem imprezy targowej:

IFP Iraq (Member of IFP Group)
Al Mashraq Street, Villa #2
Hadiab, Ankawa
Erbil, Iraq
Tel: +964 66 2567634
Fax: +44 20 71066688
Email: info@ifpiraq.com
Web: www.ifpiraq.com