English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Raport MOP na temat recesji na rynku pracy

01-10-2010

30 września 2010 r. Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) opublikowała raport poświęcony recesji na rynku pracy, w którym oceniła, iż długotrwałość zjawisk recesyjnych ma bezpośredni wpływ na pogorszenie perspektyw społecznych w wielu krajach.

 

Nowe badanie zatytułowane "World of Work Report 2010 – z jednego kryzysu do następnego?" przyznaje, że po trzech latach od wybuchu kryzysu gospodarka światowa wznowiła trend wzrostowy, przy czym niektóre kraje wykazują zachęcające oznaki poprawy w dziedzinie zatrudnienia, w tym w szczególności gospodarki rozwijające się w Azji i Ameryce Łacińskiej. Raport Międzynarodowego Instytutu Studiów nad Pracą ostrzega również, że "mimo tych osiągnięć... pojawiły się nowe chmury na horyzoncie, a w wielu krajach znacznie pogorszyły się perspektywy zatrudnienia ".

Badanie Instytutu ILO mówi, że jeśli obecna polityka będzie kontynuowana, uzyskanie poziomu zatrudnienia sprzed kryzysu będzie opóźnione do 2015 r. w rozwiniętych gospodarkach, a nie 2013, jak przewidywano jeszcze rok temu.

 

"Sprawiedliwość musi być kompasem wyprowadzającym nas z kryzysu", powiedział Dyrektor Generalny ILO Juan Somavia. "Ludzie mogą zrozumieć i zaakceptować trudne decyzje, jeśli dostrzegają, że wyrzeczenia dotyczą wszystkich. Rządy nie powinny wybierać pomiędzy żądaniami rynków finansowych i potrzebami swoich obywateli. Stabilność finansowa i społeczna musi iść w parze. W przeciwnym razie, nie tylko globalna gospodarka, ale także spójność struktur społecznych będzie zagrożona".

 

Najważniejsze wnioski z nowego badania Międzynarodowej Organizacji Pracy na podstawie danych z około 150 krajów:
• Niepokoje społeczne związane z kryzysem finansowym i gospodarczym odnotowano w co najmniej 25 krajach;
• Wiele krajów, które odnotowały dodatni wzrost zatrudnienia na koniec 2009 r., teraz borykają się z osłabieniem na rynku pracy;
• W ponad trzech czwartych z 82 państw, poglądy obywateli na temat jakości ich życia i jego poziomu wskazują na obniżenie się standardów;
• Nawet wśród osób zatrudnionych, zadowolenie z pracy znacznie się zmniejszyło;
• W 36 z 72 krajów, ludzie mają mniej zaufania do.

 

Raport stwierdza, że "współistnienie dwóch podstawowych ścieżek wzrostu gospodarczego opartych na konsumpcji i nadmiernym zadłużeniu się gospodarstw domowych, w niektórych krajach rozwiniętych oraz eksporcie w dużych gospodarkach rozwijających się, okazało się ‘piętą achillesową’ gospodarki światowej". Atmosfera na rynku pracy nie poprawi się do czasu, aż wzrost poziomu dochodów z pracy nie zrówna się z rosnącą wydajnością, a dysfunkcje światowego systemu finansowego będą nadal obecne.