English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Handel i zatrudnienie podczas Globalnego Kryzysu: wnioski na przyszłość

29-10-2010

 

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) wspólnie z Bankiem Światowym zorganizowali konferencję pod tytułem „Handel i zatrudnienie po kryzysie: globalne wstrząsy, zmiany strukturalne i działania polityczne”. Podczas konferencji, która odbyła się w dniu 25 października br. - w ramach kwalifikacji do Summitu G20 (który odbędzie się w Seulu, 11-12 listopada) – dyskutowano nad rolą otwartego rynku, wspierającego wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy.
 
Eksperci Międzynarodowej Organizacji Pracy, na pytanie o istnieniu różnicy pomiędzy krajami w odniesieniu do wpływu kryzysu na zatrudnienie podkreślili, że istnieją znaczne różnice wśród badanych krajów. Pomimo tych różnic, istnieje potrzeba działań politycznych mających na celu uwzględnienie powiązania pomiędzy handlem i zatrudnieniem.
 

Następna kwestia dotyczyła liberalizacji handlu w pogłębieniu skutków kryzysu. Podkreślono, że w „dobrych” czasach otwartość na handel może być źródłem wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, ale także może narażać kraje na wstrząsy zewnętrzne. Obecny kryzys wykazał ścisłą współzależność gospodarki światowej.  Aby mieć możliwość wspierania rynku pracy, ważne jest zrozumienie mechanizmów, dzięki którym takie wstrząsy mają wpływ na krajową gospodarkę, jak również wpływ na poziom zatrudnienia.