English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Unia Innowacji

22-11-2010

6 października br., Komisja Europejska opublikowała komunikat „Unia innowacji”, którego celem jest ułatwienie dostępu do funduszy i wykwalifikowanych pracowników, ograniczenie formalności i obniżenie kosztów uzyskania patentu.


Nowa europejska strategia przyśpieszy tworzenie nowych produktów i usług, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia. Inicjatywa strategii Europa 2020 powinna pobudzić innowację w Europie oraz usunąć przeszkody, z powodu których ciekawe projekty nie trafiają na rynek. Inicjatywa obejmuje tworzenie "partnerstw innowacyjnych" między sektorem publicznym i prywatnym, dzięki którym innowacje będą mogły szybciej znaleźć się na rynku. Pomoże to zwiększyć nakłady na badania i rozwój, zapewnić lepszą koordynację inwestycji, aktualizować przepisy i normy oraz dostosowywać je do wymogów dzisiejszej gospodarki.


Obszary priorytetowe, w których Komisja zamierza zachęcać do współpracy publiczno-prywatnej, obejmują m.in. zmiany klimatyczne, efektywność energetyczną, mobilność oraz racjonalne zużycie wody. Z uwagi na znaczenie badań i rozwoju dla innowacji nakłady na nie powinny zostać podniesione do 3 proc. PKB, aby dogonić pod tym względem USA i Japonię.


Z najnowszych badań wynika, że dzięki realizacji tego celu udałoby się stworzyć 3,7 mln miejsc pracy i osiągnąć roczny wzrost w wysokości 795 mln euro. Proponowane środki obejmują też wprowadzenie wskaźników, które pozwolą mierzyć udział szybko rozwijających się firm w gospodarce oraz oceniać uczelnie wyższe. Częścią pakietu są również wnioski dotyczące zwiększenia inwestycji transgranicznych w przedsięwzięcia z kapitałem podwyższonego ryzyka.