English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Wydarzenia

DRUKUJ

Reforma Polityki Rolnej Unii Europejskiej

22-11-2010

Komisja europejska przedstawiła trzy opcje reformy polityki rolnej UE służące zapewnieniu bezpiecznych dostaw żywności, zrównoważonego rozwoju rolnictwa oraz lepszego stanu środowiska i rozwoju obszarów wiejskich.


Na przestrzeni lat wspólna polityka rolna (WPR) nie przestawała się rozwijać, jednak, aby pomóc europejskim rolnikom w sprostaniu zmieniającym się potrzebom rynku i przetrwaniu kryzysu gospodarczego wystąpiła konieczność nowej reformy. Jej celem jest zapewnienie bezpiecznej żywności w wystarczających ilościach, rozsądne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.


W oparciu o zebrane opinie, Komisja proponuje teraz trzy opcje rozwoju polityki rolnej, które mają umożliwić realizację tych celów po 2013 r. Każda z nich zakłada zapewnienie większej skuteczności i efektywności WPR oraz oparcie jej na sprawiedliwszych zasadach.


Opcje reformy systemu dopłat bezpośrednich dla rolników przewidują m.in. większą równość w rozdziale środków między kraje UE oraz wprowadzenie dopłat wyliczanych w oparciu o takie czynniki jak działania na rzecz ochrony środowiska.


Reforma programów rozwoju obszarów wiejskich mogłaby obejmować finansowanie projektów w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, ochrony jakości wody, zapewnienia bioróżnorodności, korzystania z odnawialnych źródeł energii i stosowania innowacji. Inna opcja przewiduje skoncentrowanie się wyłącznie na zmianach klimatu i ochronie środowiska.


Dyskusja nad tymi opcjami już się rozpoczęła i będzie obejmować konsultacje społeczne w sprawie proponowanych rozwiązań. Wyniki debaty, a także ocena skutków wdrożenia każdej z opcji, zostaną uwzględnione przy przygotowywaniu projektu aktu prawnego, który ma zostać przedstawiony w 2011 r. Akt ten powinien wejść w życie w 2014 r.