English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Rekrutacja do projektu „Równość szans w biznesie"

2017-02-27
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskim projekcie „Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach” realizowanym w ramach umowy partnerskiej z Fundacją Fundusz Współpracy, Instytutem Spraw Publicznych oraz Fabryką Dobrych Praktyk.
czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w projekcie MAK – Mazowiecka Akademia Kompetencji

2017-01-10
Miło nam poinformować, że 1 stycznia 2017 r. rozpoczęliśmy rekrutację do projektu MAK – Mazowiecka Akademia Kompetencji. Zapraszamy do udziału mieszkańców województwa mazowieckiego powyżej 25 roku życia zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji cyfrowych oraz językowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50+ z terenów wiejskich.
czytaj więcej

Wystartował projekt „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna”

2016-12-21
Pracodawcy RP w partnerstwie z Uczelnią Łazarskiego, Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka i Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” zainaugurowali projekt „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna”. Projekt jest częścią większego programu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach którego ma powstać Rada Programowa ds. Kompetencji – powoływana przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.
czytaj więcej

Strategia w biznesie – doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego

2016-10-24
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej realizują projekt „Strategia w biznesie-doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego”. Projekt ten realizowany jest w ramach Działania 2.2. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.02.02.00-00-0070/16 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem projektu są Pracodawcy Pomorza i Kujaw.
czytaj więcej

Partnerstwo publiczno-prywatne dla MMŚP

2016-10-11
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęli realizację cyklu szkoleń z zagadnień partnerstwa publiczno-prywatnego dla przedsiębiorców, w ramach projektu „PPP dla MMŚP” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Partnerem projektu jest Kancelaria M. Mazurek i Partnerzy.
czytaj więcej