English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Fundusze Europejskie Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Propozycje zmian wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

2017-06-14
Z inicjatywy Pracodawców RP, Zespół problemowy Rady Dialogu Społecznego ds. funduszy europejskich na najbliższym posiedzeniu zajmie się zaproponowaniem zmian Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
czytaj więcej

Uchylona interpretacja indywidualna wydana dla projektu dotacyjnego VAT

2017-06-14
Pracodawcy RP informują, że 13 czerwca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną dotyczącą konieczności zapłaty podatku VAT w projekcie z Działania 2.2 POWER
czytaj więcej

Rekrutacja do projektu „Równość szans w biznesie"

2017-02-27
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskim projekcie „Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach” realizowanym w ramach umowy partnerskiej z Fundacją Fundusz Współpracy, Instytutem Spraw Publicznych oraz Fabryką Dobrych Praktyk.
czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w projekcie MAK – Mazowiecka Akademia Kompetencji

2017-01-10
Miło nam poinformować, że 1 stycznia 2017 r. rozpoczęliśmy rekrutację do projektu MAK – Mazowiecka Akademia Kompetencji. Zapraszamy do udziału mieszkańców województwa mazowieckiego powyżej 25 roku życia zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji cyfrowych oraz językowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50+ z terenów wiejskich.
czytaj więcej

Wystartował projekt „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna”

2016-12-21
Pracodawcy RP w partnerstwie z Uczelnią Łazarskiego, Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka i Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” zainaugurowali projekt „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna”. Projekt jest częścią większego programu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach którego ma powstać Rada Programowa ds. Kompetencji – powoływana przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.
czytaj więcej
1  2