English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Fundusze Europejskie Aktualności
Zakładki 3
zakladki_video

Aktualności

DRUKUJ

Pierwsze efekty wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

11-02-2016

W dniach 9-10 lutego br. odbyło się VII posiedzenie Komitetu Monitorującego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), w którym uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji rządowej, samorządowej, partnerów społecznych i organizacji pozarządowych. Spotkaniu przewodniczył Wiceminister Rozwoju Paweł Chorąży.

 

Podczas posiedzenia przestawiono stan dotychczasowego wdrożenia Programu, wykazując iż od początku jego realizacji zakontraktowano 402 umowy na łączną wartość 1,6 mld zł. Jak wynika z dokonanego bilansu, wsparciem ukierunkowanym na podjęcie zatrudnienia i podniesienie kwalifikacji objęto dotychczas 80,6 tys. osób bezrobotnych, w tym 34,2 tys. osób długotrwale bezrobotnych. Jednocześnie poprzez realizację programów mobilności ponadnarodowej blisko 5 tys. młodych osób nabyło kompetencje zawodowe.

 

Podczas posiedzenia Komitetu zaprezentowano badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych. Wynika z niego, że 67% uczestników podjęło pracę po zakończeniu udziału w projektach. Ponadto badania wskazują, że 43% osób otrzymało ofertę pracy, stażu bądź kształcenia, a 83% uczestników przyznało, że projekt pomógł im zdobyć nową wiedzę i umiejętności.

 

W ramach pracy Komitetu Monitorującego, zaopiniowano również warunki świadczenia usług rozwojowych dla przedsiębiorców w finansowanym z PO WER Rejestrze Usług Rozwojowych. Pozytywna ich  rekomendacja umożliwi uruchomienie wsparcia rozwoju firm na poziomie regionalnym w 2016 r. w ramach regionalnych programów operacyjnych.

 

Członkowie Komitetu przyjęli kryteria szczegółowe dla konkursów oraz zaakceptowali projekty pozakonkursowe, które uzupełnią Roczne Plany Działań na 2016 r. Kolejne posiedzenie Komitetu zaplanowano na marzec 2016 r.